Statistics Explained

Начинаещи: Статистическа концепция - индекс и базова година

Logo wide.png

Тази страница е част от Статистика за начинаещи, раздел от Statistics Explained, в който статистическите показатели и концепции са обяснени по разбираем начин, за да стане светът на статистиката малко по-достъпен за ученици и студенти, както и за онези, които проявяват интерес към статистиката.

Индексът показва развитието на дадено число в течение на времето. Той не се изразява в тонове, евро или друга подобна мерна единица; той показва само промяната на дадено число от един момент във времето към друг. За улеснение, референтната стойност, която може да се отнася до дадена година (базова година), обикновено се определя като 100. Индекс със стойност 110 след това показва увеличение от 10% в сравнение със стойността на референтния период.

Пример

Общата заетост в страната Х е 5 милиона души през 2010 г., 6 милиона души през 2011 г. и 9 милиона души през 2012 година. За да видите промяната от 2010 г. нататък, 2010 г. е зададена като базова година, което означава, че стойността на индекса през 2010 г. е 100. Увеличението се изчислява, както следва: (6 милиона/5 милиона) х 100 = 120 = стойността на индекса през 2011 година (9 милиона/5 милиона) х 100 = 180 = стойността на индекса през 2012 година Пример за използване на базова година:


Индекси на цените на имотите в еврозоната и ЕС; ниво на индексите (2010 г. = 100), второ тримесечие на 2016 г. - Източник:Евростат