Statistika dwar l-ażil

Aqbeż għal: navigazzjoni , fittex


Data estratta fis-16 ta’ Marzu 2018 u
fit-18 ta’ April 2018 (parti dwar id-deċiżjonijiet finali).
Aġġornament ippjanat tal-artiklu: Settembru 2019.

Punti ewlenin
Fl-2017, 650 elf persuna li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba talbu għal protezzjoni internazzjonali fl-Istati Membri tal-UE.
538 000 applikant għall-ażil ingħataw status ta’ protezzjoni fl-Istati Membri tal-UE fl-2017.
Fl-2017, kważi nofs (46 %) id-deċiżjonijiet dwar l-ażil tal-ewwel istanza tal-UE kellhom riżultati pożittivi.

Asylum applications (non-EU) in the EU-28 Member States, 2006–2017

Dan l-artiklu jiddeskrivi l-iżviluppi reċenti b’rabta mal-għadd ta’ applikanti għall-ażil u d-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil fl-Unjoni Ewropea (UE). L-ażil huwa forma ta’ protezzjoni internazzjonali mogħtija minn stat fit-territorju tiegħu. Dan jingħata lil persuna li ma tkunx tista’ tfittex il-protezzjoni fil-pajjiż taċ-ċittadinanza u/jew tar-residenza tagħha, b’mod partikolari minħabba biża’ ta’ persekuzzjoni għal raġunijiet ta’ razza, reliġjon, nazzjonalità, sħubija fi grupp soċjali partikolari jew opinjoni politika.


Artiklu sħiħ


Numru ta’ applikanti għall-ażil: tnaqqis fl-2017

In-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil laħaq l-ogħla livelli fl-1992 (672 elf applikazzjoni fl-EU-15) meta l-Istati Membri tal-UE rċevew ħafna applikazzjonijiet għall-ażil minn dik li kienet il-Jugoslavja u għal darba oħra fl-2001 (424 elf applikazzjoni fl-EU-27), biex imbagħad in-numru waqa’ għal ftit inqas minn 200 elf fl-UE-27 sal-2006.

Meta wieħed jiffoka biss fuq l-applikazzjonijiet miċ-ċittadini minn pajjiżi mhux membri (ara l-Figura 1), jara li kien hemm żieda gradwali fin-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil fl-EU-27 u aktar tard fl-EU-28 sal-2012, segwita minn żieda aktar rapida fin-numru ta’ applikanti għall-ażil, b’431 elf applikazzjoni fl-2013, 627 elf fl-2014 u madwar 1.3 miljun fl-2015 u l-2016. Fil-fatt, in-numru ta’ applikazzjonijiet għall-ażil fl-EU-28 fl-2015 u fl-2016 kien bejn wieħed u ieħor id-doppju tan-numru rreġistrat fl-EU-15 meta ntlaħqu l-ogħla livelli relattivi preċedenti fl-1992. Fl-2017, kważi 705 elf applikant għall-ażil applikaw għall-protezzjoni internazzjonali fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE). Dan kien ftit aktar min nofs in-numru rreġistrat fl-2016, meta ġew irreġistrati kważi 1.3 miljun applikant għall-ażil. Din iċ-ċifra hija kumparabbli mal-livelli rreġistrati fl-2014, qabel intlaħqu l-ogħla livelli tal-2015 u l-2016.

Figura 1: Applikazzjonijiet għall-ażil (mhux mill-UE) fl-Istati Membri tal-EU-28, 2006–2017
(eluf)
Sors: Eurostat (migr_asyctz) u (migr_asyappctza)

Applikanti għall-ewwel darba: 560 elf anqas fl-2017

In-numru ta’ applikanti għall-ażil għall-ewwel darba fl-EU-28 [1] fl-2017 in-numru kien 650 elf, jiġifieri 55 elf (madwar 8 %) inqas min-numru totali ta’ applikanti. Persuna li tapplika għall-protezzjoni internazzjonali għall-ewwel darba hija persuna li tressaq applikazzjoni għall-ażil għall-ewwel darba fi Stat Membru tal-UE partikolari u għaldaqstant teskludi applikanti b’diversi applikazzjonijiet (f’dak l-Istat Membru) u għalhekk tirrifletti b’mod aktar preċiż in-numru ta’ persuni li jkun għadhom kif waslu u li japplikaw għall-protezzjoni internazzjonali fl-Istat Membru rapportatur.

Din iċ-ċifra l-aktar reċenti għall-2017 uriet tnaqqis ta’ 560 elf persuna li applikaw għall-ewwel darba fl-EU-28 meta mqabbel mas-sena ta’ qabel, minħabba li n-numru ta’ persuni li applikaw għall-ewwel darba niżel minn 1.2 miljun fl-2016 għal 650 elf fl-2017. Dan wara li kien hemm tnaqqis żgħir ta’ 50 elf persuna li applikaw għall-ewwel darba bejn l-2015 u l-2016. Il-kontributuri prinċipali għal dan it-tnaqqis kienu n-numri aktar baxxi ta’ applikanti mis-Sirja, l-Afganistan u l-Iraq (ara l-Figura 2).

Figura 2: Il-pajjiżi taċ-ċittadinanza ta’ applikanti għall-ażil (mhux mill-UE) fl-Istati Membri tal-EU-28, 2016 u 2017
(eluf ta’ persuni li applikaw għall-ewwel darba)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza)

Iċ-ċittadinanza tal-persuni li applikaw għall-ewwel darba: ħafna minnhom mis-Sirja u l-Iraq

Is-Sirja kienet il-pajjiż taċ-ċittadinanza prinċipali tal-applikanti għall-ażil fl-Istati Membri tal-UE fl-2017, pożizzjoni li żammet kull sena mill-2013. Fl-2017, in-numru ta’ persuni Sirjani li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-EU-28 waqa’ għal 102 elf minn 335 elf fl-2016, filwaqt li s-sehem tas-Sirjani mit-total tal-EU-28 niżel minn 27.8 % għal 15.8 %. Minkejja dan it-tnaqqis, is-Sirja kienet il-pajjiż taċ-ċittadinanza prinċipali f’14-il Stat Membru tal-UE.

L-Iraqqini rrappreżentaw 7 % tan-numru totali ta’ persuni li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba u l-Afgani rrappreżentaw 7 %, filwaqt li n-Niġerjani u l-Pakistani rrappreżentaw 6 % u 5 % rispettivament.

Fost il-gruppi ta’ ċittadinanza l-aktar numerużi ta’ persuni li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-EU-28 fl-2017, l-akbar żidiet relattivi meta mqabbla mal-2016 kienu rreġistrati għan-Niġerjani (is-sehem żdied bi 2.2 punti perċentwali) u għall-applikanti mill-Bangladesh u l-Guinea (kull wieħed żied b’1.6 punti perċentwali). Kien hemm ukoll żieda kunsiderevoli f’termini relattivi fin-numru ta’ applikanti mit-Turkija, il-Venezwela, il-Kosta tal-Avorju, kif ukoll mill-Eritrea u l-Albanija. L-akbar tnaqqis relattiv fl-2017 fin-numru ta’ applikanti, fost l-aktar pajjiżi ta’ ċittadinanza komuni għall-applikanti għall-ażil (bl-esklużjoni tas-Sirja), ġie rreġistrat għall-applikanti mill-Afgani, l-Iraqqini u l-Iranjani [2].

Pajjiżi tad-destinazzjoni: Il-Ġermanja, l-Italja, u Franza dawk ewlenin

B’198 elf applikant irreġistrati fl-2017, il-Ġermanja kellha 31 % tal-persuni li sapplikaw għall-ewwel darba fl-UE-28. Kienet segwita mill-Italja (127 elf, jew 20 %), Franza (91 elf, jew 14 %), il-Greċja (57 elf, jew 9 %), ir-Renju Unit (33 elf, jew 5 %) u Spanja (30 elf, jew 5 %).

Fost l-Istati Membri b’aktar minn ħamest elef persuna li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-2017, in-numru tal-applikanti żdied bl-aktar rata mgħaġġla fi Spanja meta mqabbel f’termini relattivi mas-sena ta’ qabel (+96 %, jew 15-il elf persuna aktar mill-2016 li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-2017), Franza (+19 %, jew 14-il elf aktar), il-Greċja (+14 %, jew sebat elef aktar) u l-Italja (+4 %, jew ħamest elef aktar). Min-naħa l-oħra, l-akbar tnaqqis relattiv ġie rreġistrat fil-Ġermanja (-73 %, jew 520 elf persuna inqas mill-2016 li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-2017), l-Awstrija (-44 %, jew 18-il elf inqas), in-Netherlands (-17 %, jew tlett elef inqas) u r-Renju Unit (-15 %, jew sitt elef inqas) (ara l-Figura 3).

Figura 3: In-numru ta’ applikanti għall-ażil (mhux mill-UE) fl-Istati Membri tal-UE u tal-EFTA, 2016 u 2017
(eluf ta’ applikanti għall-ewwel darba)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza)

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-akbar ħames gruppi ta’ persuni li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba (skont iċ-ċittadinanza) f’kull wieħed mill-Istati Membri tal-UE. Is-Sirjani rrappreżentaw l-akbar numru ta’ applikanti f’14 mit-28 Stat Membru tal-UE, inkluż 49 elf applikant fil-Ġermanja (l-ogħla numru ta’ applikanti minn pajjiż uniku f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE fl-2017) u 16-il elf fil-Greċja. Madwar 22 elf Iraqqin applikaw għall-protezzjoni fil-Ġermanja u tmient elef fil-Greċja, filwaqt li 16-il elf applikant Afgani ġew irreġistrati fil-Ġermanja u madwar sebat elef fil-Greċja u Franza. Stati Membri oħrajn li fl-2017 kellhom numru għoli ta’ applikazzjonijiet minn ċittadinanza unika, kienu l-Italja b’25 elf applikant min-Niġerja u 12-il elf applikant mill-Bangladesh, Franza bi 11-il elf mill-Albanija u Spanja b’għaxart elef mill-Venezwela.

Tabella 1: Ħames ċittadinanzi ewlenin ta’ applikanti għall-ażil (mhux mill-UE), 2017
(numru ta’ applikanti għall-ewwel darba, ċifri mqarrba)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza)

L-età u l-ġeneru tal-applikanti għall-ewwel darba

Aktar minn erbgħa minn kull ħamsa (82 %) ta’ persuni li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-EU-28 fl-2017 kellhom anqas minn 35 sena (ara l-Figura 4); dawk fil-medda tal-etajiet bejn it-18 u l-34 sena kienu ftit aktar minn nofs (51 %) tan-numru totali ta’ applikanti, filwaqt li kważi terz (31 %) tan-numru totali ta’ applikanti għall-ewwel darba kienu minorenni ta’ taħt it-18-il sena.

Din id-distribuzzjoni tal-etajiet tal-applikanti għall-ażil kienet komuni fi kważi l-Istati Membri tal-UE kollha, bl-akbar sehem ta’ applikanti jkunu dawk bejn it-18 u l-34 sena. Madankollu, kien hemm xi eċċezzjonijiet għal din it-tendenza: L-Awstrija, l-Ungerija, il-Polonja u l-Ġermanja rrapportaw proporzjon ogħla ta’ applikanti għall-ażil li kienu taħt it-18-il sena (ogħla minn 45 %).

Figura 4: Distribuzzjoni skont l-età tal-persuni (mhux mill-UE) li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-Istati Membri tal-UE u tal-EFTA, 2017
(%)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza)

Id-distribuzzjoni tal-persuni li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba skont is-sess turi li kien hemm aktar irġiel milli nisa li kienu qed ifittxu l-ażil. Fil-grupp tal-iżgħar etajiet (0–13-il sena), l-irġiel irrappreżentaw 52 % tan-numru totali ta’ applikanti fl-2017. Kien hemm diskrepanza akbar bejn il-ġeneri għall-applikanti għall-ażil li kellhom bejn l-14 u s-17-il sena jew bejn it-18 u l-34 sena, fejn madwar tliet kwarti tal-persuni li applikaw għall-ewwel darba kienu rġiel, b’dan is-sehem jinżel għal ftit aktar minn tlieta minn kull ħamsa għall-grupp tal-etajiet bejn il-35 u l-64 sena. Fl-EU-28, in-numru ta’ applikanti nisa sebaq lil dak tal- applikanti rġiel fl-2017 għall-applikanti għall-ażil ta’ 65 sena u aktar, għalkemm dan il-grupp kien relattivament żgħir, u kien jirrappreżenta biss 0.6 % tan-numru totali ta’ applikanti għall-ewwel darba.

Figura 5: Is-sehem tal-irġiel (mhux mill-UE) li applikaw għall-ażil għall-ewwel darba fl-Istat Membri tal-EU-28, skont il-grupp tal-età, 2017
(%)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza)

Applikazzjonijiet ta’ minorenni mhux akkumpanjati

Minorenni mhux akkumpanjat hija persuna taħt it-18-il sena u li tasal fit-territorju ta’ Stat Membru tal-UE mhux akkumpanjata minn adult responsabbli għall-minorenni jew minorenni li ma tibqax akkumpanjata wara li tidħol fit-territorju ta’ Stat Membru. Fl-2017 kien hemm 31.8 elf applikazzjoni fl-EU-28 minn minorenni mhux akkumpanjati; 13 % tal-minorenni kollha ma kinux akkumpanjati (ara l-Figura 6). Fost il-minorenni li applikaw għall-ażil, is-sehem ta’ dawk li ma kinux akkumpanjati kien inqas minn nofs fl-Istati Membri tal-UE kollha fl-2017.

Figura 6: Distribuzzjoni skont l-istatus ta’ applikazzjonijiet għall-ażil (mhux mill-UE) minn minorenni fl-Istati Membri tal-UE u tal-EFTA, 2017
(%)
Sors: Eurostat (migr_asyappctza) u (migr_asyunaa)

Deċiżjonijiet tal-ewwel istanza dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil

Id-data fir-rigward tad-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil hija disponibbli għal żewġ livelli ta’ istanzi, jiġifieri d-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza u d-deċiżjonijiet finali meħudin wara appell jew reieżami. It-28 Stat Membru tal-UE taw status ta’ protezzjoni lil 538 000 applikant għall-ażil fl-2017, jiġifieri kien hemm tnaqqis ta’ kważi 25 % mill-2016.

Fl-2017, inħarġet kważi miljun deċiżjoni tal-ewwel istanza fl-Istati Membri tal-UE kollha, jiġifieri ftit tinqas min-numru tal-2016 (1.1 miljun). Bla dubju, l-akbar numru ta’ deċiżjonijiet kien fil-Ġermanja (ara l-Figura 7), b’aktar minn nofs (54 %) tat-total ta’ deċiżjonijiet tal-ewwel istanza fl-EU-28 fl-2017.

Figura 7: In-numru ta’ deċiżjonijiet tal-ewwel istanza u ta’ deċiżjonijiet finali dwar applikazzjonijiet għall-ażil (mhux mill-UE), 2017
(eluf)
Sors: Eurostat (migr_asydcfsta) u (migr_asydcfina)

Il-Figura 8 tipprovdi analiżi tal-eżitu tad-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza. Minkejja li l-istatus ta’ refuġjat u l-istatus ta’ protezzjoni sussidjarja huma ddefiniti mil-liġi tal-UE, ir-raġunijiet umanitarji huma speċifiċi għal-leġiżlazzjoni nazzjonali u mhumiex applikabbli f’uħud mill-Istati Membri tal-UE.

Fl-2017, kważi n-nofs (46 %) [3] tad-deċiżjonijiet dwar l-ażil tal-ewwel istanza tal-EU-28 kellhom eżitu pożittiv, jiġifieri l-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew ta’ protezzjoni sussidjarja, jew awtorizzazzjoni ta’ soġġorn għal raġunijiet umanitarji (ara l-Figura 8). Għad-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza, madwar 50 % tad-deċiżjonijiet pożittivi kollha fl-EU-28 fl-2017 irriżultaw fl-għoti tal-istatus ta’ riefuġjat.

Figura 8: Distribuzzjoni ta’ deċiżjonijiet tal-ewwel istanza dwar applikazzjonijiet għall-ażil (mhux mill-UE), 2017
(%)
Sors: Eurostat (migr_asydcfsta)

Total ta’ 222 elf persuna ngħataw l-istatus ta’ refuġjat fl-EU-28 fl-2017 fl-ewwel istanza, 159 elf ingħataw l-istatus ta’ protezzjoni sussidjarja, u 63 elf ingħataw l-awtorizzazzjoni ta’ soġġorn għal raġunijiet umanitarji.

L-ogħla sehem ta’ deċiżjonijiet pożittivi tal-ewwel istanza dwar l-ażil fl-2017 kienu rreġistrati fl-Irlanda (89 %) u l-Litwanja (78 %) u l-Latvja (74 %). Min-naħa l-oħra, ir-Repubblika Ċeka, il-Polonja u Franza kollha rreġistraw rati ta’ rifjut tal-ewwel istanza ta’ aktar minn 70 %.

Deċiżjonijiet finali meħuda wara appell

Is-sehem tad-deċiżjonijiet finali pożittivi bbażati fuq appell jew rieżami (36 %; ara l-Figura 9) kien kemxejn aktar baxx fl-EU-28 fl-2017 minn dak tad-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza (45 %; ara l-Figura 8). Madwar 95.2 elf persuna fl-EU-28 irċevew deċiżjonijiet finali pożittivi bbażati fuq appell jew rieżami fl-2017, li minnhom 49.6 elf ingħataw l-istatus ta’ refuġjat, 31.1 elf ingħataw protezzjoni sussidjarja, u 14.6 elf oħrajn ingħataw status umanitarju.

Figura 9: Distribuzzjoni tad-deċiżjonijiet finali dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil (mhux mill-UE), 2017
(%)
Sors: Eurostat (migr_asydcfina)

Kien biss f’erba’ Stati Membri tal-UE li aktar minn-nofs id-deċiżjonijiet finali dwar l-ażil fl-2017 kienu pożittivi: Il-Finlandja (65 %), in-Netherlands (59 %), ir-Renju Unit (57 %) u l-Awstrija (56 %).

L-ogħla sehem ta’ rifjuti finali kien irreġistrati fis-Slovakkja, is-Slovenja u l-Estonja, fejn id-deċiżjonijiet finali kienu kollha negattivi.

Sors tad-data għat-tabelli u l-graffs

Sorsi tad-data

Eurostat jipproduċi statistika dwar medda ta’ kwistjonijiet marbuta mal-migrazzjoni internazzjonali. Bejn l-1986 u l-2007, id-data dwar l-ażil kienet tinġabar abbażi ta’ ftehim bejn ġentlomi. Mill-2008, id-data bdiet tingħata lil Eurostat skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolunbsp;4 tar-Regolament (KE) Nru 862/2007; ħafna mill-istatistika ppreżentata f’dan l-artiklu nġabret fi ħdan dan il-qafas regolatorju.

Id-data tingħata lill-Eurostat kull xahar (għall-istatistika dwar l-applikazzjonijiet għall-ażil), kull trimestru (għad-deċiżjonijiet tal-ewwel istanza) jew annwalment (għad-deċiżjonijiet finali bbażati fuq appell jew rieżami, risistemazzjoni u minorenni mhux akkumpanjati). L-istatistika hija bbażata fuq sorsi amministrattivi u tingħata lil Eurostat mill-awtoritajiet tal-istatistika, mill-ministeri tal-uffiċċju tal-intern/il-ministeri tal-intern jew mill-aġenziji tal-immigrazzjoni relatati fl-Istati Membri tal-UE.

Fl-analiżi tal-istatistika dwar l-ażil jenħtieġ li jitqiesu żewġ kategoriji differenti ta’ persuni. L-ewwel waħda tinkludi lill-applikanti għall-ażil li jressqu talba (applikazzjoni għall-ażil) u li t-talba tagħhom tkun qed titqies minn awtorità rilevanti. It-tieni waħda hija magħmula minn persuni li wara li kunsiderazzjoni jkunu ġew rikonoxxuti bħala refuġjati, jew li jkunu ngħataw xi tip ieħor ta’ protezzjoni internazzjonali (protezzjoni sussidjarja), jew li jkunu ngħataw protezzjoni abbażi tal-liġi nazzjonali marbuta mal-awtorizzazzjonijiet għal protezzjoni internazzjonali (ta’ soġġorn għal raġunijiet umanitarji),jew li jkunu ġew irrifjutati kwalunkwe tip ta’ protezzjoni.

Mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 862/2007, l-istatistika dwar id-deċiżjonijiet dwar l-ażil saret disponibbli għall-istadji differenti tal-proċedura għall-ażil. Deċiżjonijiet tal-ewwel istanza huma deċiżjonijiet mogħtija mill-awtorità rispettiva li taġixxi bħala l-ewwel istanza tal-proċedura għall-ażil amministrattiva/ġudizzjarja fil-pajjiż riċeventi. Min-naħa l-oħra, deċiżjonijiet finali wara appell jew rieżami huma marbuta ma’ deċiżjonijiet mogħtija fl-istanza finali tal-proċedura għall-ażil amministrattiva/ġudizzjarja u li jirriżultaw minn appell imressaq minn applikant għall-ażil li jkun ġie rrifjutat fl-istadju preċedenti. Minħabba li l-proċeduri għall-ażil u n-numru/il-livelli tal-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet ivarjaw fl-Istati Membri tal-UE, il-vera istanza finali tista’ tkun deċiżjoni tal-ogħla qorti nazzjonali, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-proċeduri amministrattivi,. Madankollu, il-metodoloġija applikata tiddefinixxi li d-deċiżjonijiet finali jeħtieġ li jirreferu għal dik li tkun effettivament deċiżjoni finali fil-maġġoranza tal-każijiet: fi kliem ieħor, ladarba l-mezzi kollha ta’ appell ikunu ntużaw u ma jkunx hemm possibbiltà ta’ appell dwar is-sustanza tad-deċiżjoni iżda biss abbażi ta’ raġunijiet proċedurali.

Kuntest

Il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 marbuta mal-istatus tar-refuġjati (kif emendata mill-Protokoll ta’ New York tal-1967) għal aktar minn 60 sena ddefinixxiet minn hu r-refuġjat u stipulat approċċ komuni lejn ir-refuġjati li kien wieħed mill-pedamenti għall-iżvilupp ta’ sistema komuni tal-ażil fl-UE. L-UE ilha taħdem mill-1999 għall-ħolqien ta’ reġim Ewropew komuni tal-ażil skont il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra u strumenti internazzjonali applikabbli oħrajn.

Il-programm tal-Aja ġie adottat mill-kapitjiet tal-istat u tal-gvern fil-5 ta’ Novembru 2004. Dan jippreżenta l-idea ta’ sistema Ewropea komuni tal-ażil (SEKA) (bl-Ingliż), u b’mod partikolari jippreżenta l-isfida li jiġu stabbiliti proċeduri komuni u status uniformi għal dawk li jingħataw l-ażil jew il-protezzjoni sussidjarja. Il-pjan ta’ politika dwar l-ażil (KUMM(2008) 360 finali) tal- Kummissjoni Ewropea ġie ppreżentat f’Ġunju 2008 u kien jinkludi tliet pilastri bħala bażi għall-iżvilupp tas-SEKA:

  • l-introduzzjoni ta’ aktar armonizzazzjoni fl-istandards tal-protezzjoni permezz ta’ allinjament ulterjuri tal-leġiżlazzjoni dwar l-ażil tal-Istati Membri tal-UE;
  • il-kooperazzjoni prattika effettiva u appoġġata kif xieraq;
  • iktar solidarjetà u sens ta’ responsabbiltà fl-Istati Membri tal-UE, kif ukoll bejn l-UE u pajjiżi mhux membri.

B’kunsiderazzjoni ta’ dan, fl-2009 il-Kummissjoni Ewropea ressqet proposta sabiex tistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Ażil (EASO) (bl-Ingliż). L-EASO jappoġġa lill-Istati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom sabiex jimplimentaw politika dwar l-ażil aktar konsistenti u ġusta. Jipprovdi wkoll appoġġ tekniku u operazzjonali lill-Istati Membri li jkunu qed jaffaċċjaw pressjonijiet partikolari (fi kliem ieħor, dawk l-Istati Membri li jirċievu għadd kbir ta’ applikazzjonijiet għall-ażil). L-EASO beda jopera uffiċjalment f’Ġunju 2011 u dejjem ħadem sabiex ikabbar il-kapaċità, l-attività u l-influwenza tiegħu, f’ħidma mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kummissjaru Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (UNHCR) (bl-Ingliż).

F’Mejju 2010, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pjan ta’ azzjoni għall-minorenni mhux akkumpanjati KUMM(2010) 213 finali), li huma meqjusin bħala l-aktar vittmi esposti u vulnerabbli tal-migrazzjoni. Dan il-pjan jimmira li jistabbilixxi approċċ koordinat u jimpenja lill-Istati Membri tal-UE kollha biex jagħtu standards għoljin ta’ akkoljenza, protezzjoni u integrazzjoni lill-minorenni mhux akkumpanjati. Flimkien dan il-pjan, in-Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (bl-Ingliż) ipproduċa studju komprensiv tal-UE dwar il-politiki ta’ akkoljenza, kif ukoll dwar arranġamenti ta’ ritorn u integrazzjoni għall-minorenni mhux akkumpanjati (bl-Ingliż).

Ġew żviluppati għadd ta’ direttivi f’dan ir-rigward. L-erba’ strumenti legali prinċipali dwar l-ażil — li bħalissa kollha huma soġġetti għal proposti ta’ sostituzzjoni jew riformolazzjoni — huma:

  • id-Direttiva dwar il-Kwalifika 2011/95/UE dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja;
  • id-Direttiva dwar il-Proċeduri 2013/32/UE dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali;
  • id-Direttiva dwar il-Kondizzjonijiet 2013/33/UE li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali;
  • ir-Regolament ta’ Dublin (UE) 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz (ċittadin ta’ pajjiż mhux membru) jew persuna apolida.

Il-kriżi tal-migrazzjoni tul il-biċċa l-kbira tal-2015 u l-2016 wassal lill-Kummissjoni Ewropea biex tħabbar propost għal strument ta’ gassistenza ta’ emerġenza fl-UE. Il-pjan jalloka madwar EUR 700 miljun ta’ għajnuna (tul perjodu ta’ tliet snin) sabiex jgħin fil-prevenzjoni ta’ kriżi umanitarja u sabiex ikunu jistgħu jingħataw iktar malajr l-ikel, il-kenn u l-kura tas-saħħa, skont kif ikun meħtieġ mir-refuġjati fl-UE.

F’April 2016, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni (COM(2016) 197 final) li nediet il-proċess ta’ riforma tas-SEKA. Din kienet tinkludi għażliet għal sistema ġusta u sostenibbli ta’ allokazzjoni tal-applikanti għall-ażil fl-Istati Membri tal-UE, aktar armonizzazzjoni tal-proċeduri u l-istandards għall-ażil sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi fl-UE u b’hekk jitnaqqsu l-fatturi ta’ ġibda li jwasslu għal movimenti sekondarji irregolari, u tisħiħ tal-mandat tal-EASO.

F’Mejju 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-ewwel pakkett ta’ riformi, inklużi proposti għall-istabbiliment ta’ sistema ta’ Dublin ġusta u sostenibbli (COM(2016) 270 final), ir-rinforz tas-sistema Eurodac (COM(2016) 272 final) u l-istabbiliment ta’ Aġenzija Ewropea għall-ażil (COM(2016) 271 final).

F’Lulju 2016, il-Kummissjoni Ewropea ressqet it-tieni sett ta’ proposti marbuta mar-riformi tas-SEKA, pereżempju li jiġi stabbilit qafas ta’ risistemazzjoni għall-UE (COM(2016) 468 final) u proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali (COM(2016) 467 final) kif ukoll riformulazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (COM(2016) 465 final).

Aċċess dirett għal
Artikoli oħrajn
Tabelli
Bażi tad-data
Taqsima ddedikata
Pubblikazzjonijiet
Metodoloġija
Legislation
Viżwalizzazzjonijiet
Links esterni
Asylum and first time asylum applicants - monthly data (rounded) (tps00189) (bl-Ingliż)
Persons subject of asylum applications pending at the end of the month - monthly data (tps00190) (bl-Ingliż)
Asylum and first time asylum applicants - annual aggregated data (rounded) (tps00191) (bl-Ingliż)
First instance decisions on asylum applications by type of decision - annual aggregated data (tps00192) (bl-Ingliż)
Final decisions on asylum applications - annual data (tps00193) (bl-Ingliż)
Asylum applicants considered to be unaccompanied minors - annual data (tps00194) (bl-Ingliż)


Asylum and Dublin statistics (migr_asy) (bl-Ingliż)
Applications (migr_asyapp) (bl-Ingliż)
Decisions on applications and resettlement (migr_asydec) (bl-Ingliż)
’Dublin’ statistics (migr_dub) (bl-Ingliż)


Noti

  1. It-total tal-UE huwa kkalkolat bħala aggregazzjoni tad-data tal-Istati Membri. Id-data tal-Istati Membri tirreferi għan-numru ta’ persuni li japplikaw għall-ażil għall-ewwel darba f’dak l-Istat Membru. Madankollu, persuna tista’ tapplika għall-protezzjoni internazzjonali f’aktar minn Stat Membru wieħed f’sena ta’ referenza partikolari. Konsegwentement, it-total tal-UE jista’ jinkludi applikazzjonijiet multipli bħal dawn. Abbażi ta’ stima bl-użu tal-aktar statistika reċ--henti disponibbli ta’ Dublin, madwar 6 % tal-applikanti għall-ażil fl-UE applikaw għall-ażil f’aktar minn Stat Membru tal-UE wieħed f’dik l-istess sena.
  2. Għall-finijiet ta’ din l-analiżi, tqiesu biss it-30 pajjiż ta’ ċittadinanza fil-quċċata f’termini tan-numriu ta’ applikanti għall-ażil.
  3. Mis-sena ta’ referenza 2014 ’l hawn, l-applikanti għall-ażil li ġew irrifjutati abbażi tal-fatt li Stat Membru tal-UE ieħor ħa r-responsabbiltà li jeżamina l-applikazzjoni għall-ażil tagħhom skont ir-Regolament ta’ Dublin Nru 604/2013, ma ġewx inklużi fid-data dwar id-deċiżjonijiet negattivi. Dan naqqas il-għadd ta’ rifjuti. Konsegwentement, il-proporzjon ta’ deċiżjonijiet pożittivi fin-numru totali ta’ deċiżjonijiet tal-ewwel istanza huwa stmat li żdied b’madwar ħames punti perċentwali.