Statistics Explained

Archive:A digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozó statisztikák – háztartások és magánszemélyek


2020. szeptemberben kivonatolt adatok.

A cikk frissítésének tervezett ideje: 2021. december.


This Statistics Explained article has been archived on 26 August 2021.


Highlights

2019-re az EU-27-ben az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások részaránya 90%-ra nőtt, ez mintegy 26 százalékponttal haladja meg a 2009-es szintet (64%).

2019-ben az EU-27-ben a háztartások 88%-a használt széles sávú hálózatot, azaz 33 százalékponttal több, mint 2009-ben (55%).

2019-ben a 16–74 év közöttiek 60%-a rendelt vagy vásárolt az interneten termékeket vagy szolgáltatásokat magáncélra, azaz 14 százalékponttal többen, mint 2014-ben (46%).

[[File:Digital_economy_and_society_-_households_and_individuals-interactive_FP2020-HU.xlsx]]

Internet-hozzáférés a háztartásokban, 2014 és 2019


Ez a cikk a digitális gazdaság és társadalom (angol nyelven) különböző szempontjairól mutat be közelmúltbeli statisztikai adatokat az Európai Unió (EU) vonatkozásában, különös tekintettel az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) rendelkezésre állására és azoknak az egyének és a háztartások általi használatára.

Az információs és kommunikációs technológiák több szempontból – például a kommunikáció és a termékek vagy szolgáltatások online megvásárlása terén – is hatással vannak az emberek életére, a munkahelyen és otthon egyaránt. Az Unióban számos szakpolitika foglalkozik ezzel a területtel, az elektronikus kereskedelem szabályozásától a magánélet védelmére irányuló törekvésekig. Az információs társadalom fejlődése ezért sokak szerint kulcsszerepet játszik a korszerű és versenyképes gazdaság megteremtéséhez szükséges feltételek kialakításában.

Full article

Internet-hozzáférés

Az információs és kommunikációs technológiák mára már a nyilvánosság számára is széles körben elérhetők, mind a hozzáférhetőség, mind a költségek szempontjából. A vízválasztó a 2007-es év volt: ekkorra már az EU-27-ben a háztartások többsége (53%) rendelkezett internet-hozzáféréssel. Ez a részarány tovább növekedett, és 2012-ben elérte a háromnegyedet, majd 2014-ben a négyötödöt. 2019-re az EU-27-ben az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások részaránya 90%, ez mintegy 26 százalékponttal haladja meg a 2009-es szintet.

A tudásalapú és tájékozott társadalom támogatásának egyik eszköze a széles körben elérhető és megfizethető széles sávú hozzáférés. Az internet-hozzáférés messze leggyakoribb módja az EU-27 tagállamaiban a széles sávú hozzáférés volt: 2019-ben az EU-27-ben a háztartások 88%-a használt széles sávú hozzáférést, azaz 33 százalékponttal több, mint 2009-ben (55%) – lásd az 1. ábrát.

1. ábra: Internet-hozzáférés és széles sávú internetkapcsolat a háztartásokban, EU-27, 2009–2019
(az összes háztartás százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_in_h) és (isoc_ci_it_h)

2019-ben az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások részaránya Hollandiában volt a legmagasabb (98%) (lásd a 2. ábrát), de Svédországban, Németországban, Dániában, Luxemburgban, Finnországban, Írországban és Spanyolországban is meghaladta a 90%-ot. Az EU-27 tagállamai körében a legalacsonyabb internet-hozzáférési részarányt Bulgáriában mérték (75%). Mindemellett Bulgáriában – csakúgy mint Románia, Ciprus, Spanyolország, Portugália és Litvánia esetében – az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások részaránya gyors – 2014 és 2019 között 16–23 százalékpontos – növekedésen ment keresztül. Nem meglepő módon relatív stabilitást mértek a háztartások internet-hozzáférése tekintetében 2014-ben a teljes lefedettséghez már egyébként is közel álló uniós tagállamok, mint például Luxemburg, Hollandia és Dánia esetében; hasonló volt a helyzet Izlandon és Norvégiában is.

2. ábra: Internet-hozzáférés a háztartásokban, 2014 és 2019
(az összes háztartás százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_in_h)

A 3. ábrán látható, hogy bizonyos mértékű eltérés figyelhető meg az EU-27-ben a városi és a vidéki területek internet-hozzáférése között. Míg a nagyvárosok, a városok és az elővárosok háztartásainak relatíve nagy (a nagyvárosok esetében 92%-os, a városok és az elővárosok esetében 89%-os) hányada rendelkezett internet-hozzáféréssel, addig a vidéki területeken ez a részarány valamivel alacsonyabb (86%) volt. Az EU-27 tizenkilenc tagállamában az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások részaránya a vidéki területeken alacsonyabb volt, mint a nagyvárosokban vagy a városokban és elővárosokban. Különösen nagy volt a vidéki területek és a másik két területtípus közötti eltérés Görögországban, Bulgáriában, Portugáliában, Szlovéniában és Romániában; ezekben az országokban az internet-hozzáférés általában is alacsonyabb szinten állt az EU-27 átlagánál. Németországban a három területtípus tekintetében azonos volt az internet-ellátottság, illetve Hollandiában és Dániában majdnem azonos volt (Hollandiában a városokban és az elővárosokban egy százalékponttal alacsonyabb, illetve Dániában a nagyvárosokban egy százalékponttal magasabb). Belgiumban és Máltán a városi és elővárosi területeken volt a hozzáférés a legelterjedtebb, és Szlovéniában is, ahol a nagyvárosokban, a városokban és az elővárosokban egyforma részarányú volt a háztartások internet-hozzáférése. Kivétel volt még Észtország, Franciaország és Luxemburg, ahol a nagyvárosokban regisztrálták a legnagyobb részarányú hozzáférést, a legalacsonyabbat azonban nem a vidéki, hanem a városi/elővárosi területeken, illetve kivétel volt még Svédország, ahol a vidéki területeken regisztrálták a legnagyobb részarányú hozzáférést.

3. ábra: Internet-hozzáférés a háztartásokban az urbanizáció foka szerint, 2019
(az összes háztartás százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_in_h)

Internethasználat

A 2019 elejei adatok szerint az EU-27 teljes (16 és 74 év közötti) lakosságának hathetede (86%) használta az internetet (a felmérést megelőző három hónapban legalább egy alkalommal). Ez az arány tíz országban legalább 90% volt, a legnagyobb arányt Svédországban (98%) és Dániában (97%) mérték. Ezzel szemben Horvátországban a 16 és 74 év közötti lakosság négyötöde használta az internetet (79%), míg ez az arány háromnegyed volt Olaszországban (76%), Görögországban (76%), Portugáliában (75%) és Romániában (74%). A legalacsonyabb arányt Bulgáriában mérték (68%, azaz valamivel több mint kétharmad).

A 2019-es adatok szerint az EU-27 lakóinak 10%-a még sosem használta az internetet (ez az érték két százalékponttal alacsonyabb, mint az előző évben), és ez a részarány a 2009-es szint egyharmadára csökkent (amikor 32% volt).

2019-ben az EU-27 lakosságának több mint háromnegyede (77%) internetezett napi szinten (lásd a 4. ábrát), és további 7% használta a világhálót legalább hetente egyszer (azonban nem napi rendszerességgel). Eszerint a lakosság 84%-a rendszeresen (legalább hetente) használta az internetet. Az internetet napi rendszerességgel használó személyek az összes internetfelhasználón belül (azaz azokon belül, akik a megelőző három hónap során igénybe vették az internetet) az EU-27 teljes egészét tekintve 90%-ot képviseltek; ez az érték az EU-27 tagállamai közül Romániában volt a legalacsonyabb (77%), Olaszországban, Máltán és Hollandiában pedig a legmagasabb (96%), miközben összesen tizennégy tagállamban haladta meg a 90%-ot. Izlandon még ennél is magasabb (98%) volt a naponta internetezők részaránya az összes internetezőhöz képest.

4. ábra: Az internethasználat gyakorisága, 2019
(a 16–74 éves lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_ifp_iu) és (isoc_ci_ifp_fu)

Az 5. ábra a mobil internethasználatot (azaz az otthonon és a munkahelyen kívüli, például hordozható számítógépen vagy kézi készüléken létesített mobil vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül való internetezést) elemzi. Az ábra a 2014. évi adatokat hasonlítja össze a 2019. évi adatokkal: az előbbi évben az EU-27 területén a 16 és 74 év közötti lakosság 48%-a használt mobil eszközt az internetre való kapcsolódáshoz, míg 2019-ben ez a részarány elérte a 73%-ot. A leggyakoribb mobil internetes eszköztípusok a mobil- és okostelefonok, a laptopok és a táblagépek voltak.

2019-ben a legnagyobb arányú mobil internethasználatról Svédország, Dánia, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Luxemburg, Írország, Ausztria és Franciaország számolt be. Ezekben az országokban a 16–74 év közötti lakosság több mint négyötöde használta az internetet otthonától vagy munkahelyétől távol; ez az arány Svérországban és Norvégiában volt a legnagyobb (93%). Ezzel szemben Portugáliában, Görögországban, Bulgáriában, Lettországban, Romániában és Litvániában a 16–74 év közötti lakosságnak csupán 63–70%-a használta az internetet otthonától vagy munkahelyétől távol; ez a részarány Lengyelországban 59%, Olaszországban 50% volt.

5. ábra: Azon magánszemélyek száma, akik otthonukon és munkahelyükön kívül, hordozható számítógéppel vagy kézi készülékkel használták az internetet, 2014 és 2019
(a 16 és 74 év közötti lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_im_i)

Az EU-27 területén 2019-ben a közösségi oldalak használata jelentette az egyik leggyakoribb online tevékenységet (lásd a 6. ábrát). A 16–74 éves lakosság több mint fele (54%) használta az internetet közösségi hálózatok (például a Facebook, a Twitter, az Instagram vagy a Snapchat) böngészésére. Belgiumban, Cipruson, Svédországban és Máltán az emberek 71–76%-a használt közösségi oldalakat. A tagállamok közül Dániában volt ez az érték a legmagasabb (81%), Izlandon (92%) és Norvégiában (86%) azonban még ezt is meghaladta a közösségi oldalakat használók részaránya. A skála másik végén az EU-27 két tagállamában – Olaszországban és Franciaországban (42%) – az embereknek kevesebb mint a fele használt ilyen oldalakat.

6. ábra: Az internetet közösségi oldalakon való részvételre használó magánszemélyek részaránya, 2019
(a 16–74 éves lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_ac_i)

Adatvédelem és személyazonosság védelme (2016-os felmérés)

Eltérések figyelhetők meg az EU-27 tagállamai között a tekintetben, hogy az internetfelhasználók 2016-ban miként kezelték a személyes adataikhoz való hozzáférést az interneten. Az EU-27 internetfelhasználóinak valamivel kevesebb mint egyharmada (31%) nem adott meg személyes adatot az interneten; ez a részarány Luxemburgban 8%, Bulgáriában, Portugáliában és Romániában pedig 50% vagy magasabb volt (lásd a 7. ábrát). Összességében az EU-27 internetfelhasználóinak 69%-a adott meg valamilyen személyes adatot az interneten, és közülük sokan tettek lépéseket az interneten közölt személyes adataikhoz való hozzáférés ellenőrzésére. Az összes internetfelhasználó majdnem fele (45%) nem engedélyezte személyes adatai reklámcélú felhasználását, kevesebb mint kétötödük (38%) pedig korlátozta a profiljához vagy tartalmaihoz való hozzáférést a közösségi oldalakon. Emellett az internetfelhasználók több mint egyharmada (36%) elolvasta az adatvédelmi nyilatkozatokat a személyes adatai megadása előtt, míg valamivel kevesebb mint egyharmaduk (30%) korlátozta a földrajzi helyzetéhez való hozzáférést.

7. ábra: Azon magánszemélyek, akik semmiféle személyes adatot nem adtak meg az interneten keresztül, 2016
(az előző év során az internetet használó magánszemélyek százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_cisci_prv)

2016-ban az EU-27 16 és 74 év közötti, a megelőző 12 hónapban az internetet használó lakosságának mintegy 71%-a tisztában volt vele, hogy a sütikkel nyomon követhető az emberek internetes tevékenysége. Az ezzel a témával kapcsolatos tudatosság a fiatalabb (16–24 éves) felhasználók körében valamivel nagyobb (76%) volt, mint az idősebb (55–74 éves) felhasználóknál (65%). A 16–74 éves felhasználók valamivel több mint egyharmada (34%) számolt be arról, hogy a sütihasználat megakadályozása vagy korlátozása érdekében megváltoztatta az internetböngészője beállításait (lásd a 8. ábrát).

Az EU-27 tagállamai közül Hollandia (89%), Németország és Finnország (mindkettő esetében 85%) internetfelhasználói körében volt a legnagyobb azok részaránya, akik tisztában voltak vele, hogy a sütikkel nyomon követhető internetes tevékenységük. Szintén magas volt az ezzel tisztában lévők részaránya Dániában (81%), Horvátországban (78%), Olaszországban (77%), valamint Luxemburgban és Ausztriában (mindkettő esetében 76%). Ezzel szemben az internetfelhasználók kevesebb mint fele volt ezzel tisztában Romániában (38%), Lettországban (47%) és Cipruson (48%); de alacsony részarányról számolt be Törökország és Észak-Macedónia is (mindkettő esetében 30%). Azon internetfelhasználók száma, akik a sütihasználat megakadályozása vagy korlátozása céljából megváltoztatták internetböngészőjük beállításait, csak egyetlen tagállamban haladta meg az összes felhasználó felét: Luxemburgban, ahol 54%-uk tett így. Ezzel szemben Csehország, Románia, Bulgária, Ciprus és Lettország, valamint Törökország internetfelhasználóinak kevesebb mint egyötöde tett ilyen lépéseket.

8. ábra: Sütik és böngészőbeállítások használata, 2016
(az előző év során az internetet használó magánszemélyek százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_cisci_prv)

Áruk és szolgáltatások rendelése vagy vásárlása

Tovább növekedett az EU-27 területén azon 16–74 év közöttiek részaránya, akik magáncélra termékeket vagy szolgáltatásokat rendeltek vagy vásároltak az interneten: 2019-ben ez a részarány elérte a 60%-ot, és 14 százalékponttal volt több, mint 2014-ben (lásd a 9. ábrát). Németországban 2019-ben a lakosság több mint háromnegyede rendelt vagy vásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat az interneten keresztül, és ez a részarány legalább négyötöd volt Hollandia (81%), Svédország (82%) és Dánia (84%) esetében. A legalacsonyabb értékeket e tekintetben Romániában (23%) és Bulgáriában (22%) mérték.

Az online vásárlók részaránya Litvániában (22 százalékpont), Csehországban és Spanyolországban (mindkét ország esetében 21 százalékpont) nőtt a legnagyobb mértékben 2014 és 2019 között. (Az EU-27 öt tagállama – Észtország, Lettország, Luxemburg, Románia és Svédország – tekintetében idősortörés miatt nincsenek összehasonlítható adatok.) Nem meglepő módon a legkisebb (mindössze 5–7 százalékpontos) emelkedést Finnország, Dánia és Svédország jelentette, ahol az interneten keresztül termékeket vagy szolgáltatásokat rendelő személyek aránya a többi tagállamhoz képest már azelőtt is viszonylag magas volt; hasonló volt a helyzet az Egyesült Királyságban és Norvégiában is. Viszont ugyancsak mérsékelt ütemben nőtt az online vásárlók részaránya Máltán és Franciaországban (8 százalékpont).

9. ábra: Azon magánszemélyek részaránya, akik a felmérést megelőző 12 hónap során magánhasználatra árut vagy szolgáltatást rendeltek az interneten, 2014 és 2019
(a 16–74 éves lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ec_ibuy)

Az interneten más magánszemélytől rendelt szolgáltatások

2019-ben az EU-27-ben 21% volt azon 16–74 év közötti személyek részaránya, akik weboldalon vagy alkalmazáson keresztül a megelőző 12 hónapban szállást foglaltak másik magánszemélytől. Ez a részarány Luxemburgban volt a legmagasabb (46%), és 25%-nál magasabb volt Írországban, Máltán és Belgiumban; az EU-27 hat tagállamában viszont nem érte el a 10%-ot: Bulgáriában, Romániában és Szlovéniában (mindháromban 9%), Lettországban (8%), Csehországban és Cipruson (mindkettőben 5%). A másik magánszemélytől való online szállásfoglalás a középső korcsoportban (25–54 év) volt a leggyakoribb, míg ritkábban fordult elő a fiatalabbak (16–24 év) és az idősebbek (55–74 év) körében. A legtöbb ilyen foglalást erre a célra szolgáló weboldalakon és alkalmazásokon – például Airbnb, Lovehomeswap, Couchsurfing – keresztül bonyolítják, amelyek közvetítőként működve lehetővé teszik a magánszemélyek számára a szálláshely-szolgáltatáshoz való hozzáférés megosztását.

10. ábra: Azon magánszemélyek, akik a felmérést megelőző 12 hónap során másik magánszemélytől szállást foglaltak weboldalon vagy alkalmazáson keresztül, 2019
(a 16–74 éves lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_ce_i)

Hasonló elemzést láthatunk a 11. ábrán, amely a másik magánszemélytől weboldalon vagy alkalmazáson keresztül személyszállítási szolgáltatást rendelő magánszemélyek részarányát mutatja. Ez a fajta szolgáltatás általában kevésbé gyakori, mint a szállásfoglalás, de ahhoz hasonlóan gyakran erre a célra szolgáló weboldalakon és alkalmazásokon keresztül történik (például Liftshare, UperPool, Wundercar). Az EU-27 lakosai (16–74 év) átlagosan 8%-ban vettek igénybe ilyen szolgáltatást. Az EU-27 tagállamai közül 2019-ben Észtországban volt a legmagasabb a weboldalon vagy alkalmazáson keresztül személyszállítási szolgáltatásokat rendelők részaránya (29%). 18 tagállam esetében is megfigyelhető volt, hogy az emberek kevesebb mint 10%-a rendelt személyszállítási szolgáltatásokat weboldalon vagy alkalmazáson keresztül. Az online fuvarfoglalás a fiatalabbak (16–24 évesek) körében általában népszerűbb volt, mint az idősebbek között.

11. ábra: Azon magánszemélyek száma, akik a felmérést megelőző 12 hónap során másik magánszemélytől személyszállítási szolgáltatást rendeltek weboldalon vagy alkalmazáson keresztül, 2019
(a 16–74 éves lakosság százalékában)
Forrás: Eurostat (isoc_ci_ce_i)

A táblázatok és az ábrák forrásadatai (MS Excel)

Adatforrások

A statisztikusok számára komoly kihívást jelentenek az internet, valamint az információs és kommunikációs technológiák más új felhasználási módjai terén megfigyelhető gyors technológiai változások. Mivel e területen jelentős fejlődés tapasztalható, a statisztikai eszközöket folyamatosan hozzá kell igazítani az adatok iránti új igényekhez. Az Eurostat évente újraértékeli a vonatkozó statisztikákat annak érdekében, hogy azok jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, és lépést tartsanak a gyors ütemű változásokkal.

Ezt a megközelítést tükrözi az Eurostat által a háztartások és a magánszemélyek IKT-használatáról készített felmérés is. Az éves felmérés célja az IKT által ösztönzött fejlődés értékelése: ennek érdekében az Eurostat nyomon követi az alapvető változók időbeli alakulását, és egyes szempontokról mélyreható statikus elemzést is készít. A felmérés kezdetben a hozzáféréssel és a kapcsolódással összefüggő kérdésekre összpontosított, tárgyköre azonban később számos különböző területtel (például e-kormányzat és e-kereskedelem), valamint társadalmi-gazdasági elemzéssel (például regionális eltérések, nemek, életkor, iskolai végzettség és foglalkoztatási helyzet szerinti megoszlás) bővült. A felmérés tárgyköre a különböző technológiák tekintetében is változik, figyelembe véve az új termékcsoportokat és a kommunikációs technológiák végfelhasználókhoz való eljuttatásának új módjait (2017-ben például új kérdések kerültek be a felmérésbe a magánszemélyek közötti szálláshely- és fuvarozási szolgáltatásokról).

A háztartásokon belüli, illetve a magánszemélyek általi IKT-használatra vonatkozó felmérés tárgyidőszaka a legtöbb esetben minden év első negyedéve. A felmérést a legtöbb országban minden év második negyedévében folytatják le. Megjegyzendő, hogy a 2016-os felmérésnek egy adatvédelemről és a személyazonosság védelméről szóló modul is a részét képezte (de a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es felmérésből ez kimaradt).

Hatókör és meghatározások

A háztartásokra vonatkozó IKT-felmérés hatóköre azokra a háztartásokra terjedt ki, amelyeknek legalább egy tagja a 16–74 éves korcsoportba tartozik. A háztartások internet-hozzáférése azon háztartások százalékos részarányát fejezi ki, amelyek rendelkeznek internet-hozzáféréssel abból a célból, hogy a háztartás bármely tagja otthon igény szerint (akár egyszerű elektronikus levelezésre) használhassa az internetet.

Az internethasználók a meghatározás szerint olyan 16–74 év közötti személyek, akik a felmérést megelőző három hónapban legalább egyszer interneteztek. A rendszeres internethasználók olyan személyek, akik a felmérést megelőző három hónapban átlagosan hetente legalább egyszer interneteztek.

Az internetezéshez leggyakrabban használt vezetékes technológiák a széles sávú és a hagyományos vagy ISDN rendszerű telefonvonalon keresztüli betárcsázós hozzáférés kategóriájába sorolhatók. A széles sávú hozzáférés kategóriájába tartozik a digitális előfizetői vonal (DSL), amely nagy sebességű adatátvitelre szolgáló technológiát alkalmaz. A széles sávú vonalak a meghatározás szerint az ISDN-nél nagyobb, legalább 144 kbit/s sebességgel rendelkeznek. Az otthoni internet-hozzáféréshez használt népszerű eszközök közé tartoztak az asztali és hordozható számítógépek, és a közelmúltban az egyéb, internetezésre alkalmas technológiák is egyre elterjedtebbé váltak.

A mobil internethasználat a meghatározás szerint az otthonon és a munkahelyen kívüli internetezést jelenti, amely során hordozható számítógép vagy kézi készülék segítségével csatlakoznak az internetre valamely mobiltelefon-hálózat vagy vezeték nélküli kapcsolat igénybevételével.

A magánszemélyek által rendelt áruk és szolgáltatások körébe tartozik (a felmérést megelőző 12 hónap tekintetében) a visszaigazolt szállás- vagy útfoglalás, pénzügyi befektetések vásárlása, távközlési szolgáltatások igénybevétele, videojátékok és hasonló szoftverek használata, valamint a közvetlenül fizetett, interneten keresztül igénybe vehető információs szolgáltatások. Nem tartoznak ide az interneten keresztül ingyenesen megszerezhető áruk és szolgáltatások, valamint a manuálisan gépelt e-mailben, SMS-ben és MMS-ben leadott rendelések.

Háttér

2015 májusában az Európai Bizottság elfogadta a digitális egységes piaci stratégiát (COM(2015) 192 final), amely akkor 10 kiemelt politikai prioritásának egyike volt. A stratégia 16 kezdeményezést foglalt magában, amelyek a következő szélesebb pilléreket fedték le: jobb online hozzáférés biztosítása a termékekhez és szolgáltatásokhoz Európa-szerte; optimális környezet kialakítása a digitális hálózatok és szolgáltatások fejlesztéséhez; annak biztosítása, hogy az európai gazdaság és ipar teljes mértékben kihasználja a digitális gazdaságnak mint a növekedés potenciális hajtóerejének az előnyeit. A Bizottság 2017. évi munkaprogramja: „Építsünk olyan Európát, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot” (COM(2016) 710) című dokumentumban az Európai Bizottság a már előterjesztett javaslatokkal való gyors előrehaladásra, valamint a digitális egységes piaci stratégia végrehajtásával való haladás értékelésére tett javaslatot.

Az internet-hozzáférésre és az internethasználatra vonatkozó felmérések nagy hangsúlyt helyeznek a széles sávú technológiákra, mivel azok lehetővé teszik, hogy a felhasználók rövid idő alatt továbbítsanak nagy mennyiségű adatot úgy, hogy emellett nyitva tartják a hozzáférést biztosító vonalakat. A nagy sebességű és szupergyors széles sávú technológiák elterjedtsége kulcsfontosságú mutató az IKT-val kapcsolatos politikák kialakítása szempontjából. Habár a széles sávú technológia leggyakoribb formája az EU-ban továbbra is a digitális előfizetői vonal (DSL), egyre terjednek az olyan alternatív megoldások, mint például a kábel, a műhold, az optikai szál és a vezeték nélküli helyi hurok.

Az Európai Bizottság a készségek jobb fejlesztését, a készségekkel kapcsolatos kereslet előrejelzését és a készségekkel kapcsolatos kereslet és kínálat összehozását célzó szélesebb programja részeként több kezdeményezést is indított a munkaerő IKT-készségeinek fejlesztésére. Az IKT-szakemberek kínálatának megnövelése érdekében az Európai Bizottság elindította a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíciót, egy uniós szintű társulást, mely az európai strukturális és beruházási alapokat felhasználva kísérli meg csökkenteni az IKT-szakemberek toborzásával kapcsolatos nehézségeket.

2016. június 10-én az Európai Bizottság elfogadta az Új európai készségfejlesztési programot, amelynek célja különféle tevékenységek előmozdításán keresztül biztosítani, hogy megfelelő képzés, készségek és támogatás álljon az EU lakosai rendelkezésére, valamint azok a modern munkakörnyezetben való munkavégzéshez szükséges minden készséggel – így többek között digitális készségekkel – rendelkezzenek.

Az Európai Bizottság 2017-ben félidős értékelést készített a digitális egységes piaci stratégiáról (COM(2017) 228 final), amely megerősítette, hogy az európaiak kétharmada szerint a legújabb digitális technológiák bevezetése pozitív hatást gyakorol a társadalomra, a gazdaságra és a saját életükre. Az értékelés három új kihívást is azonosított:

  • annak biztosítása, hogy az online platformok továbbra is a gazdaság és a társadalom javát szolgálják – az illegális online tartalmak kezelése és az online platformok szolgáltatóinak fokozott felelőssége;
  • az európai adatgazdaság teljes potenciáljának kiaknázása – például a nem személyes adatok EU-n belüli szabad áramlására vonatkozó javaslatok előterjesztése révén; valamint
  • az európai eszközök védelme a kiberbiztonsági kihívások kezelése révén – beleértve a nagyszabású kiberbiztonsági eseményekre való gyors reagálásra vonatkozó tervet.

2019-ben az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen részletezte, hogyan kívánja az EU megragadni a digitális kor nyújtotta lehetőségeket. A digitális korra felkészült Európa a Bizottság 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó hat prioritásának egyike. Ez a digitális transzformáció azon az előfeltevésen alapul, hogy a digitális technológiáknak és megoldásoknak új lehetőségeket kell teremteniük a vállalkozások számára; ösztönözniük kell a megbízható technológiák fejlesztését; elő kell mozdítaniuk egy nyitott és demokratikus társadalom megteremtését; lehetővé kell tenniük egy élénk és fenntartható gazdaság kialakítását; segíteniük kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemet. Ezt szem előtt tartva az Európai Bizottság 2020 februárjában átfogó beszámolót fogadott el a Bizottság elképzeléseiről és intézkedéseiről Európa digitális jövőjének megtervezésére vonatkozóan, valamint konkrét javaslatokat fogadott el az alábbiakkal kapcsolatban:

  • Európai adatstratégia (COM(2020) 66 final), amelynek célja, hogy az EU vezető szerepre tegyen szert, és egy olyan társadalom mintaképévé váljon, amely az adatoknak köszönhetően jobb döntések meghozatalára képes mind a gazdaságban, mind a közszektorban; valamint
  • a Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: A kiválóság és a bizalom európai megközelítése (COM(2020) 65 végleges), amely a szabályozás- és beruházásorientált megközelítést támogatja azzal a kettős céllal, hogy előmozdítsa a mesterséges intelligencia elterjedését, és kezelje az ezen új technológia bizonyos felhasználásaihoz kapcsolódó kockázatokat.

Direct access to

Other articles
Tables
Database
Dedicated section
Publications
Methodology
Visualisations
ICT usage in households and by individuals (t_isoc_i)
ICT usage in households and by individuals (isoc_i)
Connection to the internet and computer use (isoc_ici)
Households - level of internet access (isoc_ci_in_h)
Households - type of connection to the internet (isoc_ci_it_h)
Individuals - mobile internet access (isoc_ci_im_i)
Internet use (isoc_iiu)
Individuals - internet use (isoc_ci_ifp_iu)
Individuals - frequency of internet use (isoc_ci_ifp_fu)
Individuals - use of collaborative economy (until 2019) (isoc_ci_ce_i)
E-commerce (isoc_iec)
Internet purchases by individuals (until 2019) (isoc_ec_ibuy)
ICT trust, security and privacy (isoc_ci_sci)
Privacy and protection of personal information (until 2016) (isoc_cisci_prv)