Słownik:Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS)

Klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych, w skrócie NUTS (z j. francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques) jest geograficzną nomenklaturą dzielącą terytorium Unii Europejskiej (UE) na regiony o trzech różnych poziomach (NUTS 1, 2 i 3, odpowiednio - przejście od większych do mniejszych jednostek terytorialnych). Powyżej poziomu NUTS 1 jest "krajowy" poziom państwa członkowskiego.

NUTS funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, zatwierdzonego w 2003 r.

Dalsze informacje