Słownik:Wewnętrzne zużycie energii brutto

Wewnętrzne zużycie energii brutto, zwane również wewnętrznym zużyciem brutto, jest całkowitym zapotrzebowaniem na energię w danym kraju lub regionie. Odnosi się do ilości energii niezbędnej do zaspokojenia wewnętrznego zużycia w rozpatrywanej jednostce geograficznej.

Wewnętrzne zużycie energii brutto obejmuje:

  • zużycie przez sam sektor energetyczny;
  • straty powstałe w wyniku dystrybucji i przekształacania;
  • końcowe zużycie energii przez użytkowników końcowych;
  • 'różnice statystyczne' (które nie zostały ujęte w danych dotyczących zużycia energii pierwotnej i końcowego zużycia energii).

Wewnętrzne zużycie brutto nie dotyczy energii (olej opałowy) dostarczanej do międzynarodowych bunkrów morskich. Oblicza się je w następujący sposób:

produkcja pierwotna+ produkty odzyskane + import netto + zmiany zapasów – bunkry.

Różnica pomiędzy wewnętrznym zużyciem energii brutto a zużyciem (energii) brutto, polega na tym, że w przypadku zużycia energii brutto  brane są również pod uwagę przekształcenia wyjściowe (energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych z innych źródeł energii). W związku z tym, zużycie energii jest zużyciem specyficznego produktu i nie odzwierciedla zapotrzebowania na energię pierwotną.

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne