INDEX OF CORRESPONDENCE TABLES
 
Select a correspondence table from the list below

Select a language for the data:
Code Source classification Target classification Remark
HS 1996 - HS 2002
HS 1996 - HS 2002 (2)
HS 1996 - HS 2007
HS 1996 - HS 2012
HS 1996 - HS 2017
HS 1996 - SITC REV. 1
HS 1996 - SITC REV. 2
HS 1996 - SITC REV. 3
HS 2002 - BEC REV. 4
HS 2002 - BEC REV.3
HS 2002 - CN 2002
HS 2002 - CPA 2002 Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2002 (HS 2002) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
HS 2002 - CPC 1.1
HS 2002 - HS 1992
HS 2002 - HS 1996
HS 2002 - HS 1996 (2)
HS 2002 - HS 2007
HS 2002 - HS 2007 (2)
HS 2002 - HS 2012
HS 2002 - HS 2017
HS 2002 - PRODCOM 2002
HS 2002 - SITC REV. 1
HS 2002 - SITC REV. 2
HS 2002 - SITC REV. 3
HS 2007 - BEC REV. 3
HS 2007 - BEC REV. 4
HS 2007 - CN 2007
HS 2007 - CPA 2002 Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
HS 2007 - CPA 2008 Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, 2007 (HS 2007) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
HS 2007 - CPC 2
HS 2007 - FCL
HS 2007 - HS 1992
HS 2007 - HS 1996
HS 2007 - HS 2002
HS 2007 - HS 2002 (2)
HS 2007 - HS 2012
HS 2007 - HS 2012 (2)
HS 2007 - HS 2017
HS 2007 - SITC REV. 1
HS 2007 - SITC REV. 2

Page 9/16  
Top