INDEX OF CORRESPONDENCE TABLES
 
Select a correspondence table from the list below

Select a language for the data:
Code Source classification Target classification Remark
CN 2011 - PRODCOM 2011
CN 2011 - SITC REV. 4
CN 2012 - CN 2011
CN 2012 - CN 2013
CN 2012 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2012 (KN 2012) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2012 - PRODCOM 2012
CN 2012 - SITC REV. 4
CN 2013 - CN 2012
CN 2013 - CN 2014
CN 2013 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2013 (KN 2013) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2013 - PRODCOM 2013
CN 2013 - SITC REV. 4
CN 2014 - CN 2013
CN 2014 - CN 2015
CN 2014 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2014 (KN 2014) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2014 - PRODCOM 2014
CN 2014 - SITC REV. 4
CN 2015 - CN 2014
CN 2015 - CN 2016
CN 2015 - CPA 2.1 Kombinovaná Nomenklatúra, 2015 (KN 2015) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti (CPA 2.1)
CN 2015 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2015 (KN 2015) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2015 - NST 2007
CN 2015 - PRODCOM 2015
CN 2015 - SITC REV. 4
CN 2016 - CN 2015
CN 2016 - CN 2017
CN 2016 - CPA 2.1 Kombinovaná Nomenklatúra, 2016 (KN 2016) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti (CPA 2.1)
CN 2016 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2016 (KN 2016) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2016 - LIST OF WASTE
CN 2016 - NST 2007
CN 2016 - PRODCOM 2016
CN 2016 - SITC REV. 4
CN 2017 - CN 2016
CN 2017 - CN 2018
CN 2017 - CPA 2.1 Kombinovaná Nomenklatúra, 2017 (KN 2017) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti (CPA 2.1)
CN 2017 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2017 (KN 2017) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2017 - NST 2007
CN 2017 - PRODCOM 2017-2018
CN 2017 - SITC REV. 4
CN 2018 - CN 2017

Page 4/16  
Top