INDEX OF CORRESPONDENCE TABLES
 
Select a correspondence table from the list below

Select a language for the data:
Code Source classification Target classification Remark
CN 2005 - CN 2004
CN 2005 - CN 2006
CN 2005 - CPA 2002 Combined Nomenclature, 2005 (CN 2005) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2005 - PRODCOM 2005 Combined Nomenclature, 2005 (CN 2005) PRODCOM zoznam, 2005
CN 2006 - CN 2005
CN 2006 - CN 2007
CN 2006 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2006 (KN 2006) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2006 - PRODCOM 2006 Kombinovaná Nomenklatúra, 2006 (KN 2006) PRODCOM zoznam, 2006
CN 2007 - CN 2006
CN 2007 - CN 2008
CN 2007 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2007 (KN 2007) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2007 - HS 2007
CN 2007 - NST 2007
CN 2007 - PRODCOM 2007 Kombinovaná Nomenklatúra, 2007 (KN 2007) PRODCOM zoznam, 2007
CN 2007 - PRODCOM 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2007 (KN 2007) PRODCOM zoznam, 2008
CN 2007 - SITC REV. 4
CN 2008 - CN 2007
CN 2008 - CN 2009
CN 2008 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2008 (KN 2008) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2008 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2008 (KN 2008) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2008 - HS 2007 - CPA 2008 - SITC REV 4
CN 2008 - NST 2007
CN 2008 - PRODCOM 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2008 (KN 2008) PRODCOM zoznam, 2008
CN 2008 - SITC REV. 4
CN 2009 - CN 2008
CN 2009 - CN 2010
CN 2009 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2009 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2009 - PRODCOM 2009 Kombinovaná Nomenklatúra, 2009 (KN 2009) PRODCOM zoznam, 2009
CN 2009 - SITC REV. 4
CN 2010 - CN 2009
CN 2010 - CN 2011
CN 2010 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2010 (KN 2010) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2010 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2010 (KN 2010) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)
CN 2010 - PRODCOM 2010
CN 2010 - SITC REV. 4
CN 2011 - CN 2010
CN 2011 - CN 2012
CN 2011 - CPA 2002 Kombinovaná Nomenklatúra, 2011 (KN 2011) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2011 - CPA 2008 Kombinovaná Nomenklatúra, 2011 (KN 2011) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2008 (CPA 2008)

Page 3/16  
Top