INDEX OF CORRESPONDENCE TABLES
 
Select a correspondence table from the list below

Select a language for the data:
Code Source classification Target classification Remark
CN 1993 - CPA 1996
CN 1994 - CN 1993
CN 1994 - CN 1995
CN 1994 - CPA 1996
CN 1995 - CN 1994
CN 1995 - CN 1996
CN 1995 - CPA 1996
CN 1996 - CN 1995
CN 1996 - CN 1997
CN 1996 - CPA 1996
CN 1996 - HS 1996
CN 1996 - HS 1996 - CPA 1996 - SITC REV 3
CN 1997 - CN 1996
CN 1997 - CN 1998
CN 1997 - CPA 1996
CN 1998 - CN 1997
CN 1998 - CN 1999
CN 1998 - CPA 1996
CN 1999 - CN 1998
CN 1999 - CN 2000
CN 1999 - CPA 1996
CN 2000 - CN 1999
CN 2000 - CN 2001
CN 2000 - CPA 1996
CN 2001 - CN 2000
CN 2001 - CN 2002
CN 2001 - CPA 1996
CN 2002 - CN 2001
CN 2002 - CN 2003
CN 2002 - CPA 1996
CN 2002 - CPA 2002 CN_2002 (not translated) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2002 - HS 2002
CN 2002 - HS 2002 - CPA 2002 - SITC REV 3
CN 2003 - CN 2002
CN 2003 - CN 2004
CN 2003 - CPA 2002 Combined Nomenclature, 2003 (CN 2003) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2004 - CN 2003
CN 2004 - CN 2005
CN 2004 - CPA 2002 Combined Nomenclature, 2004 (CN 2004) Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)
CN 2004 - PRODCOM 2004 Combined Nomenclature, 2004 (CN 2004) PRODCOM zoznam (zoznam produktov v Európskom spoločenstve), 2004

Page 2/16  
Top