INDEX OF CORRESPONDENCE TABLES
 
Select a correspondence table from the list below

Select a language for the data:
Code Source classification Target classification Remark
CPA 2008 - CN 2013 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Kombinovaná Nomenklatura, 2013 (KN 2013)
CPA 2008 - CN 2014 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Kombinovaná Nomenklatura, 2014 (KN 2014)
CPA 2008 - CN 2015 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Kombinovaná Nomenklatura, 2015 (KN 2015)
CPA 2008 - CN 2016 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Kombinovaná Nomenklatura, 2016 (KN 2016)
CPA 2008 - CN 2017 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Kombinovaná Nomenklatura, 2017 (KN 2017)
CPA 2008 - COICOP 1999
CPA 2008 - CPA 2.1 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Statistická klasifikace produkce podle činností (CPA 2.1)
CPA 2008 - CPA 2002 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství, 2002 (CPA 2002)
CPA 2008 - CPC 2 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) CPC_2 (not translated)
CPA 2008 - EBOPS 2010
CPA 2008 - HS 2007 Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008) Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží 2007 (HS 2007)
CPA 2008 - NST 2007
CPC 1.0 - COICOP
CPC 1.0 - CPA 1996 CPC_1_0 (not translated) Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 1996 version (CPA 1996)
CPC 1.0 - CPC 1.1
CPC 1.0 - CPC PROVISIONAL
CPC 1.0 - EBOPS 2002
CPC 1.0 - HS 1996
CPC 1.0 - ISIC REV. 3
CPC 1.1 - CPC 1.0
CPC 1.1 - CPC 2
CPC 1.1 - CPC PROVISIONAL
CPC 1.1 - HS 2002
CPC 1.1 - ISIC REV. 3.1
CPC 1.1 - PRODCOM 2002
CPC 2 - CPA 2008 CPC_2 (not translated) Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)
CPC 2 - CPC 1.1
CPC 2 - CPC 2.1
CPC 2 - EBOPS 2010
CPC 2 - HS 2007
CPC 2 - ISIC REV. 4
CPC 2 - PRODCOM 2008
CPC 2 - SITC REV. 4
CPC 2.1 - BEC REV. 5
CPC 2.1 - CPC 2
CPC 2.1 - FPCD 2016
CPC 2.1 - HS 2012
CPC 2.1 - HS 2017
CPC 2.1 - ISIC REV. 4
CPC PROVISIONAL - CPC 1.0

Page 7/16  
Top