CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
01 
01 
Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
011 
01.1 
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
0111 
01.11 
Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
0112 
01.12 
Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
0113 
01.13 
Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
0114 
01.14 
Şeker kamışı yetiştirilmesi
0115 
01.15 
Tütün yetiştirilmesi
0116 
01.16 
Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
0119 
01.19 
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
012 
01.2 
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
0121 
01.21 
Üzüm yetiştirilmesi
0122 
01.22 
Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
0123 
01.23 
Turunçgillerin yetiştirilmesi
0124 
01.24 
Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
0125 
01.25 
Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
0126 
01.26 
Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
0127 
01.27 
İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
0128 
01.28 
Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
0129 
01.29 
Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
013 
01.3 
Dikim için bitki yetiştirilmesi
0130 
01.30 
Dikim için bitki yetiştirilmesi
014 
01.4 
Hayvansal üretim
0141 
01.41 
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
01.42 
Code: 01.42 
Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
0142 
01.43 
At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
0143 
01.44 
Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
0144 
01.45 
Koyun ve keçi yetiştiriciliği
0145 
01.46 
Domuz yetiştiriciliği
0146 
01.47 
Kümes hayvanları yetiştiriciliği
0149 
01.49 
Diğer hayvan yetiştiriciliği
015 
01.5 
Karma çiftçilik
0150 
01.50 
Karma çiftçilik
016 
01.6 
Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
0161 
01.61 
Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
0162 
01.62 
Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
0163 
01.63 
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
0164 
01.64 
Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
017 
01.7 
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
0170 
01.70 
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

Page 1/25  
Top