CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Sendika faaliyetleri
9420 
94.9 
Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
949 
94.91 
Dini kuruluşların faaliyetleri
9491 
94.92 
Siyasi kuruluşların faaliyetleri
9492 
94.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
9499 
95 
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95 
95.1 
Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
951 
95.11 
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
9511 
95.12 
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
9512 
95.2 
Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
952 
95.21 
Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
9521 
95.22 
Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
9522 
95.23 
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
9523 
95.24 
Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
9524 
95.25 
Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
9529 
95.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
9529 
96 
Diğer hizmet faaliyetleri
96 
96.0 
Diğer hizmet faaliyetleri
960 
96.01 
Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi
9601 
96.02 
Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
9602 
96.03 
Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
9603 
96.04 
Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
9609 
96.09 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
9609 

HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ

97 
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97 
97.0 
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
970 
97.00 
Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
9700 
98 
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
98 
98.1 
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
981 
98.10 
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
9810 
98.2 
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
982 
98.20 
Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
9820 

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

99 
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99 
99.0 
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
990 
99.00 
Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
9900 

Page 25/25  
Top