CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
8423 
84.24 
Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
8423 
84.25 
İtfaiye hizmetleri
8423 
84.3 
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
843 
84.30 
Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
8430 

EĞİTİM

85 
Eğitim
85 
85.1 
Okul öncesi eğitim
851 
85.10 
Okul öncesi eğitim
8510 
85.2 
İlköğretim
851 
85.20 
İlköğretim
8510 
85.3 
Ortaöğretim
852 
85.31 
Genel ortaöğretim
8521 
85.32 
Teknik ve mesleki orta öğretim
8522 
85.4 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim ve yükseköğretim
853 
85.41 
Ortaöğretim sonrası yükseköğretim derecesinde olmayan eğitim
8530 
85.42 
Yükseköğretim
8530 
85.5 
Diğer eğitim
854 
85.51 
Spor ve eğlence eğitimi
8541 
85.52 
Kültürel eğitim
8542 
85.53 
Sürücü kursu faaliyetleri
8549 
85.59 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
8549 
85.6 
Eğitimi destekleyici faaliyetler
855 
85.60 
Eğitimi destekleyici faaliyetler
8550 

İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

86 
İnsan sağlığı hizmetleri
86 
86.1 
Hastane hizmetleri
861 
86.10 
Hastane hizmetleri
8610 
86.2 
Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
862 
86.21 
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
8620 
86.22 
Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
8620 
86.23 
Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
8620 
86.9 
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
869 
86.90 
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
8690 
87 
Yatılı bakım faaliyetleri
87 
87.1 
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
871 
87.10 
Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
8710 
87.2 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
872 
87.20 
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
8720 
87.3 
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
873 

Page 23/25  
Top