CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Tur operatörü faaliyetleri
7912 
79.9 
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
799 
79.90 
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
7990 
80 
Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
80 
80.1 
Özel güvenlik faaliyetleri
801 
80.10 
Özel güvenlik faaliyetleri
8010 
80.2 
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
802 
80.20 
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
8020 
80.3 
Soruşturma faaliyetleri
803 
80.30 
Soruşturma faaliyetleri
8030 
81 
Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
81 
81.1 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
811 
81.10 
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri
8110 
81.2 
Temizlik faaliyetleri
812 
81.21 
Binaların genel temizliği
8121 
81.22 
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
8129 
81.29 
Diğer temizlik faaliyetleri
8129 
81.3 
Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
813 
81.30 
Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
8130 
82 
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
82 
82.1 
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
821 
82.11 
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
8211 
82.19 
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
8219 
82.2 
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
822 
82.20 
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
8220 
82.3 
Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
823 
82.30 
Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
8230 
82.9 
Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri
829 
82.91 
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
8291 
82.92 
Paketleme faaliyetleri
8292 
82.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri
8299 

KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

84 
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
84 
84.1 
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi
841 
84.11 
Genel kamu idaresi faaliyetleri
8411 
84.12 
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)
8412 
84.13 
İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
8413 
84.2 
Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması
842 
84.21 
Dışişleri ile ilgili hizmetler
8421 
84.22 
Savunma faaliyetleri
8422 

Page 22/25  
Top