CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
02 
02.1 
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
021 
02.10 
Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
0210 
02.2 
Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
022 
02.20 
Endüstriyel ve yakacak odun üretimi
0220 
02.3 
Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
023 
02.30 
Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması
0230 
02.4 
Ormancılık için destekleyici faaliyetler
024 
02.40 
Ormancılık için destekleyici faaliyetler
0240 
03 
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
03 
03.1 
Balıkçılık
031 
03.11 
Deniz balıkçılığı
0311 
03.12 
Tatlı su balıkçılığı
0312 
03.2 
Su ürünleri yetiştiriciliği
032 
03.21 
Deniz ürünleri yetiştiriciliği
0321 
03.22 
Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
0322 

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

05 
Kömür ve linyit çıkartılması
05 
05.1 
Taş kömürü madenciliği
051 
05.10 
Taş kömürü madenciliği
0510 
05.2 
Linyit madenciliği
052 
05.20 
Linyit madenciliği
0520 
06 
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06 
06.1 
Ham petrol çıkarımı
061 
06.10 
Ham petrol çıkarımı
0610 
06.2 
Doğal gaz çıkarımı
062 
06.20 
Doğal gaz çıkarımı
0620 
07 
Metal cevherleri madenciliği
07 
07.1 
Demir cevherleri madenciliği
071 
07.10 
Demir cevherleri madenciliği
0710 
07.2 
Demir dışı metal cevherleri madenciliği
072 
07.21 
Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
0721 
07.29 
Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
0729 
08 
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08 
08.1 
Kum, kil ve taş ocakçılığı
081 
08.11 
Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
0810 
08.12 
Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
0810 
08.9 
Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
089 
08.91 
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
0891 
08.92 
Turba çıkarımı
0892 

Page 2/25  
Top