CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Köprüler ve tünellerin inşaatı
4210 
42.2 
Hizmet projelerinin inşaatı
422 
42.21 
Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
4220 
42.22 
Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
4220 
42.9 
Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
429 
42.91 
Su projeleri inşaatı
4290 
42.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
4290 
43 
Özel inşaat faaliyetleri
43 
43.1 
Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
431 
43.11 
Yıkım
4311 
43.12 
Şantiyenin hazırlanması
4312 
43.13 
Test sondajı ve delme
4312 
43.2 
Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
432 
43.21 
Elektrik tesisatı
4321 
43.22 
Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
4322 
43.29 
Diğer inşaat tesisatı
4329 
43.3 
Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
433 
43.31 
Sıva işleri
4330 
43.32 
Doğrama tesisatı
4330 
43.33 
Yer ve duvar kaplama
4330 
43.34 
Boya ve cam işleri
4330 
43.39 
İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
4330 
43.9 
Diğer özel inşaat faaliyetleri
439 
43.91 
Çatı işleri
4390 
43.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
4390 

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

45 
Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45 
45.1 
Motorlu kara taşıtlarının ticareti
451 
45.11 
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
4510 
45.19 
Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
4510 
45.2 
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
452 
45.20 
Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
4520 
45.3 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
453 
45.31 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
4530 
45.32 
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
4530 
45.4 
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
454 
45.40 
Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
4540 
46 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46 
46.1 
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
461 
46.11 
Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
4610 

Page 13/25  
Top