CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Elektrik enerjisi üretimi
3510 
35.12 
Elektrik enerjisinin iletimi
3510 
35.13 
Elektrik enerjisinin dağıtımı
3510 
35.14 
Elektrik enerjisinin ticareti
3510 
35.2 
Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
352 
35.21 
Gaz imalatı
3520 
35.22 
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
3520 
35.23 
Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
3520 
35.3 
Buhar ve iklimlendirme temini
353 
35.30 
Buhar ve iklimlendirme temini
3530 

SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36 
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36 
36.0 
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
360 
36.00 
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
3600 
37 
Kanalizasyon
37 
37.0 
Kanalizasyon
370 
37.00 
Kanalizasyon
3700 
38 
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38 
38.1 
Atıkların toplanması
381 
38.11 
Tehlikesiz atıkların toplanması
3811 
38.12 
Tehlikeli atıkların toplanması
3812 
38.2 
Atıkların ıslahı ve bertarafı
382 
38.21 
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
3821 
38.22 
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
3822 
38.3 
Materyallerin geri kazanımı
383 
38.31 
Hurdaların parçalara ayrılması
3830 
38.32 
Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
3830 
39 
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39 
39.0 
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
390 
39.00 
İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
3900 

İNŞAAT

41 
Bina inşaatı
41 
41.1 
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
410 
41.10 
İnşaat projelerinin geliştirilmesi
4100 
41.2 
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
410 
41.20 
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
4100 
42 
Bina dışı yapıların inşaatı
42 
42.1 
Kara ve demir yollarının inşaatı
421 
42.11 
Kara yolları ve otoyolların inşaatı
4210 
42.12 
Demir yolları ve metroların inşaatı
4210 

Page 12/25  
Top