CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Motosiklet imalatı
3091 
30.92 
Bisiklet ve engelli aracı imalatı
3092 
30.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
3099 
31 
Mobilya imalatı
31 
31.0 
Mobilya imalatı
310 
31.01 
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
3100 
31.02 
Mutfak mobilyalarının imalatı
3100 
31.03 
Yatak imalatı
3100 
31.09 
Diğer mobilyaların imalatı
3100 
32 
Diğer imalatlar
32 
32.1 
Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
321 
32.11 
Madeni para basımı
3211 
32.12 
Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
3211 
32.13 
İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyaların imalatı
3212 
32.2 
Müzik aletleri imalatı
322 
32.20 
Müzik aletleri imalatı
3220 
32.3 
Spor malzemeleri imalatı
323 
32.30 
Spor malzemeleri imalatı
3230 
32.4 
Oyun ve oyuncak imalatı
324 
32.40 
Oyun ve oyuncak imalatı
3240 
32.5 
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
325 
32.50 
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
3250 
32.9 
Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
329 
32.91 
Süpürge ve fırça imalatı
3290 
32.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
3290 
33 
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
33 
33.1 
Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
331 
33.11 
Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
3311 
33.12 
Makinelerin onarımı
3312 
33.13 
Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
3313 
33.14 
Elektrikli ekipmanların onarımı
3314 
33.15 
Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
3315 
33.16 
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
3315 
33.17 
Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı
3315 
33.19 
Diğer ekipmanların onarımı
3319 
33.2 
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
332 
33.20 
Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
3320 

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
35 
35.1 
Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
351 

Page 11/25  
Top