CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
2814 
28.2 
Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
281 
28.21 
Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
2815 
28.22 
Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
2816 
28.23 
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
2817 
28.24 
Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
2818 
28.25 
Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
2819 
28.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
2819 
28.3 
Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
282 
28.30 
Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
2821 
28.4 
Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
282 
28.41 
Metal işleme makinelerinin imalatı
2822 
28.49 
Diğer takım tezgahlarının imalatı
2822 
28.9 
Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
282 
28.91 
Metalürji makineleri imalatı
2823 
28.92 
Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
2824 
28.93 
Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
2825 
28.94 
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
2826 
28.95 
Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
2829 
28.96 
Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
2829 
28.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
2829 
29 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29 
29.1 
Motorlu kara taşıtlarının imalatı
291 
29.10 
Motorlu kara taşıtlarının imalatı
2910 
29.2 
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
292 
29.20 
Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
2920 
29.3 
Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
293 
29.31 
Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
2930 
29.32 
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
2930 
30 
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
30 
30.1 
Gemi ve tekne yapımı
301 
30.11 
Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
3011 
30.12 
Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
3012 
30.2 
Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
302 
30.20 
Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
3020 
30.3 
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
303 
30.30 
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
3030 
30.4 
Askeri savaş araçlarının imalatı
304 
30.40 
Askeri savaş araçlarının imalatı
3040 
30.9 
Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
309 

Page 10/25  
Top