CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
2310 
23.13 
Çukur cam imalatı
2310 
23.14 
Cam elyafı imalatı
2310 
23.19 
Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
2310 
23.2 
Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
239 
23.20 
Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
2391 
23.3 
Kilden inşaat malzemeleri imalatı
239 
23.31 
Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
2392 
23.32 
Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
2392 
23.4 
Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
239 
23.41 
Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
2393 
23.42 
Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
2393 
23.43 
Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
2393 
23.44 
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
2393 
23.49 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
2393 
23.5 
Çimento, kireç ve alçı imalatı
239 
23.51 
Çimento imalatı
2394 
23.52 
Kireç ve alçı imalatı
2394 
23.6 
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
239 
23.61 
İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
2395 
23.62 
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
2395 
23.63 
Hazır beton imalatı
2395 
23.64 
Toz harç imalatı
2395 
23.65 
Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
2395 
23.69 
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
2395 
23.7 
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
239 
23.70 
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
2396 
23.9 
Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
239 
23.91 
Aşındırıcı ürünlerin imalatı
2399 
23.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
2399 
24 
Ana metal sanayii
24 
24.1 
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
241 
24.10 
Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
2410 
24.2 
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
241 
24.20 
Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
2410 
24.3 
Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
241 
24.31 
Barların soğuk çekilmesi
2410 
24.32 
Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
2410 
24.33 
Soğuk şekillendirme veya katlama
2410 
24.34 
Tellerin soğuk çekilmesi
2410 

Page 7/25  
Top