CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
1430 
14.39 
Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
1430 
15 
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
15 
15.1 
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması
151 
15.11 
Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
1511 
15.12 
Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
1512 
15.2 
Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
152 
15.20 
Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
1520 
16 
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
16 
16.1 
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
161 
16.10 
Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
1610 
16.2 
Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
162 
16.21 
Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
1621 
16.22 
Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
1622 
16.23 
Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
1622 
16.24 
Ahşap konteyner imalatı
1623 
16.29 
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
1629 
17 
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
17 
17.1 
Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
170 
17.11 
Kağıt hamuru imalatı
1701 
17.12 
Kağıt ve mukavva imalatı
1701 
17.2 
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
170 
17.21 
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
1702 
17.22 
Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
1709 
17.23 
Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
1709 
17.24 
Duvar kağıdı imalatı
1709 
17.29 
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
1709 
18 
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18 
18.1 
Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
181 
18.11 
Gazetelerin basımı
1811 
18.12 
Diğer matbaacılık
1811 
18.13 
Basım ve yayım öncesi hizmetler
1812 
18.14 
Ciltçilik ve ilgili hizmetler
1812 
18.2 
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
182 
18.20 
Kayıtlı medyanın çoğaltılması
1820 
19 
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19 
19.1 
Kok fırını ürünlerinin imalatı
191 
19.10 
Kok fırını ürünlerinin imalatı
1910 
19.2 
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
192 
19.20 
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
1920 

Page 5/25  
Top