CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
8730 
87.9 
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
879 
87.90 
Diğer yatılı bakım faaliyetleri
8790 
88 
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
88 
88.1 
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
881 
88.10 
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
8810 
88.9 
Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
889 
88.91 
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri
8890 
88.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
8890 

KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

90 
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
90 
90.0 
Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
900 
90.01 
Gösteri sanatları
9000 
90.02 
Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
9000 
90.03 
Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
9000 
90.04 
Sanat tesislerinin işletilmesi
9000 
91 
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91 
91.0 
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
910 
91.01 
Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
9101 
91.02 
Müzelerin faaliyetleri
9102 
91.03 
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi
9102 
91.04 
Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler
9103 
92 
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92 
92.0 
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
920 
92.00 
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
9200 
93 
Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
93 
93.1 
Spor faaliyetleri
931 
93.11 
Spor tesislerinin işletilmesi
9311 
93.12 
Spor kulüplerinin faaliyetleri
9312 
93.13 
Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
9311 
93.19 
Diğer spor faaliyetleri
9319 
93.2 
Eğlence ve dinlence faaliyetleri
932 
93.21 
Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
9321 
93.29 
Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
9329 

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

94 
Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94 
94.1 
İş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
941 
94.11 
İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
9411 
94.12 
Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
9412 
94.2 
Sendika faaliyetleri
942 

Page 24/25  
Top