CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74 
74.1 
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
741 
74.10 
Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
7410 
74.2 
Fotoğrafçılık faaliyetleri
742 
74.20 
Fotoğrafçılık faaliyetleri
7420 
74.3 
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
749 
74.30 
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
7490 
74.9 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
749 
74.90 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
7490 
75 
Veterinerlik hizmetleri
75 
75.0 
Veterinerlik hizmetleri
750 
75.00 
Veterinerlik hizmetleri
7500 

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

77 
Kiralama ve leasing faaliyetleri
77 
77.1 
Motorlu kara taşıtlarının kiralanması ve leasingi
771 
77.11 
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
7710 
77.12 
Kamyonların kiralanması ve leasingi
7710 
77.2 
Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
772 
77.21 
Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
7721 
77.22 
Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
7722 
77.29 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
7729 
77.3 
Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
773 
77.31 
Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
7730 
77.32 
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
7730 
77.33 
Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
7730 
77.34 
Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
7730 
77.35 
Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
7730 
77.39 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
7730 
77.4 
Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
774 
77.40 
Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
7740 
78 
İstihdam faaliyetleri
78 
78.1 
İş bulma acentelerinin faaliyetleri
781 
78.10 
İş bulma acentelerinin faaliyetleri
7810 
78.2 
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
782 
78.20 
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
7820 
78.3 
Diğer insan kaynaklarının sağlanması
783 
78.30 
Diğer insan kaynaklarının sağlanması
7830 
79 
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79 
79.1 
Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
791 
79.11 
Seyahat acentesi faaliyetleri
7911 

Page 21/25  
Top