CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Rev. 2 ( NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
6202 
62.09 
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
6209 
63 
Bilgi hizmet faaliyetleri
63 
63.1 
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
631 
63.11 
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
6311 
63.12 
Web portalları
6312 
63.9 
Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
639 
63.91 
Haber ajanslarının faaliyetleri
6391 
63.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
6399 

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64 
Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64 
64.1 
Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
641 
64.11 
Merkez bankası faaliyetleri
6411 
64.19 
Diğer parasal aracılık faaliyetleri
6419 
64.2 
Holding şirketlerinin faaliyetleri
642 
64.20 
Holding şirketlerinin faaliyetleri
6420 
64.3 
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
643 
64.30 
Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
6430 
64.9 
Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
649 
64.91 
Finansal kiralama
6491 
64.92 
Diğer kredi verme faaliyetleri
6492 
64.99 
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
6499 
65 
Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
65 
65.1 
Sigorta
651 
65.11 
Hayat sigortası
6511 
65.12 
Hayat sigortası dışındaki sigortalar
6512 
65.2 
Reasürans
652 
65.20 
Reasürans
6520 
65.3 
Emeklilik fonları
653 
65.30 
Emeklilik fonları
6530 
66 
Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66 
66.1 
Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
661 
66.11 
Finansal piyasaların yönetimi
6611 
66.12 
Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
6612 
66.19 
Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
6619 
66.2 
Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
662 
66.21 
Risk ve hasar değerlemesi
6621 
66.22 
Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
6622 
66.29 
Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
6629 
66.3 
Fon yönetimi faaliyetleri
663 

Page 19/25  
Top