CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
4659 
46.65 
Partihandel med kontorsmöbler
4659 
46.66 
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
4659 
46.69 
Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
4659 
46.7 
Annan specialiserad partihandel
466 
46.71 
Partihandel med bränslen
4661 
46.72 
Partihandel med metaller och metallmalmer
4662 
46.73 
Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
4663 
46.74 
Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
4663 
46.75 
Partihandel med kemiska produkter
4669 
46.76 
Partihandel med andra insatsvaror
4669 
46.77 
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
4669 
46.9 
Övrig partihandel
469 
46.90 
Övrig partihandel
4690 
47 
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
47 
47.1 
Detaljhandel med brett sortiment
471 
47.11 
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
4711 
47.19 
Annan detaljhandel med brett sortiment
4719 
47.2 
Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
472 
47.21 
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
4721 
47.22 
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
4721 
47.23 
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
4721 
47.24 
Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
4721 
47.25 
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
4722 
47.26 
Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
4723 
47.29 
Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
4721 
47.3 
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
473 
47.30 
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
4730 
47.4 
Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning
474 
47.41 
Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
4741 
47.42 
Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
4741 
47.43 
Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
4742 
47.5 
Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
475 
47.51 
Specialiserad butikshandel med textilier
4751 
47.52 
Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas
4752 
47.53 
Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier
4753 
47.54 
Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
4759 
47.59 
Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
4759 
47.6 
Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar
476 
47.61 
Specialiserad butikshandel med böcker
4761 

Page 15/25  
Top