CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
01 
01 
Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
011 
01.1 
Odling av ett- och tvååriga växter
0111 
01.11 
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
0112 
01.12 
Odling av ris
0113 
01.13 
Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
0114 
01.14 
Odling av sockerrör
0115 
01.15 
Odling av tobak
0116 
01.16 
Odling av fiberväxter
0119 
01.19 
Odling av andra ett- och tvååriga växter
012 
01.2 
Odling av fleråriga växter
0121 
01.21 
Odling av druvor
0122 
01.22 
Odling av tropiska och subtropiska frukter
0123 
01.23 
Odling av citrusfrukter
0124 
01.24 
Odling av kärnfrukter och stenfrukter
0125 
01.25 
Odling av andra frukter, bär samt nötter
0126 
01.26 
Odling av oljehaltiga frukter
0127 
01.27 
Odling av växter för dryckesframställning
0128 
01.28 
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
0129 
01.29 
Odling av andra fleråriga växter
013 
01.3 
Odling av plantskoleväxter
0130 
01.30 
Odling av plantskoleväxter
014 
01.4 
Husdjursskötsel
0141 
01.41 
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
01.42 
Code: 01.42 
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
0142 
01.43 
Uppfödning av hästar och andra hästdjur
0143 
01.44 
Uppfödning av kameler och kameldjur
0144 
01.45 
Uppfödning av får och getter
0145 
01.46 
Uppfödning av svin
0146 
01.47 
Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
0149 
01.49 
Uppfödning av andra djur
015 
01.5 
Blandat jordbruk
0150 
01.50 
Blandat jordbruk
016 
01.6 
Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
0161 
01.61 
Service till växtodling
0162 
01.62 
Service till husdjursskötsel
0163 
01.63 
Bearbetning av skördade växter
0164 
01.64 
Bearbetning av utsäde
017 
01.7 
Jakt och service i anslutning härtill
0170 
01.70 
Jakt och service i anslutning härtill

Page 1/25  
Top