CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Tillverkning av elektroniska komponenter
2610 
26.12 
Tillverkning av kretskort
2610 
26.2 
Tillverkning av datorer och kringutrustning
262 
26.20 
Tillverkning av datorer och kringutrustning
2620 
26.3 
Tillverkning av kommunikationsutrustning
263 
26.30 
Tillverkning av kommunikationsutrustning
2630 
26.4 
Tillverkning av hemelektronik
264 
26.40 
Tillverkning av hemelektronik
2640 
26.5 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur
265 
26.51 
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
2651 
26.52 
Urtillverkning
2652 
26.6 
Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
266 
26.60 
Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
2660 
26.7 
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
267 
26.70 
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
2670 
26.8 
Tillverkning av magnetiska och optiska medier
268 
26.80 
Tillverkning av magnetiska och optiska medier
2680 
27 
Tillverkning av elapparatur
27 
27.1 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
271 
27.11 
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
2710 
27.12 
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
2710 
27.2 
Batteri- och ackumulatortillverkning
272 
27.20 
Batteri- och ackumulatortillverkning
2720 
27.3 
Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
273 
27.31 
Tillverkning av optiska fiberkablar
2731 
27.32 
Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
2732 
27.33 
Tillverkning av kabeltillbehör
2733 
27.4 
Tillverkning av belysningsarmatur
274 
27.40 
Tillverkning av belysningsarmatur
2740 
27.5 
Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
275 
27.51 
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
2750 
27.52 
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
2750 
27.9 
Tillverkning av annan elapparatur
279 
27.90 
Tillverkning av annan elapparatur
2790 
28 
Tillverkning av övriga maskiner
28 
28.1 
Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
281 
28.11 
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
2811 
28.12 
Tillverkning av fluidteknisk utrustning
2812 
28.13 
Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
2813 
28.14 
Tillverkning av andra kranar och ventiler
2813 

Page 9/25  
Top