CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Framställning av andra metaller än järn
242 
24.41 
Framställning av ädla metaller
2420 
24.42 
Framställning av aluminium
2420 
24.43 
Framställning av bly, zink och tenn
2420 
24.44 
Framställning av koppar
2420 
24.45 
Framställning av andra metaller
2420 
24.46 
Tillverkning av kärnbränsle
2420 
24.5 
Gjutning av metall
243 
24.51 
Gjutning av järn
2431 
24.52 
Gjutning av stål
2431 
24.53 
Gjutning av lättmetall
2432 
24.54 
Gjutning av andra metaller
2432 
25 
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
25 
25.1 
Byggnadsmetallvarutillverkning
251 
25.11 
Tillverkning av metallstommar och delar därav
2511 
25.12 
Tillverkning av dörrar och fönster av metall
2511 
25.2 
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
251 
25.21 
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
2512 
25.29 
Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
2512 
25.3 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
251 
25.30 
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
2513 
25.4 
Tillverkning av vapen och ammunition
252 
25.40 
Tillverkning av vapen och ammunition
2520 
25.5 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
259 
25.50 
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
2591 
25.6 
Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
259 
25.61 
Beläggning och överdragning av metall
2592 
25.62 
Metallegoarbeten
2592 
25.7 
Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
259 
25.71 
Tillverkning av bestick
2593 
25.72 
Tillverkning av lås och gångjärn
2593 
25.73 
Tillverkning av verktyg och redskap
2593 
25.9 
Annan metallvarutillverkning
259 
25.91 
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
2599 
25.92 
Tillverkning av lättmetallförpackningar
2599 
25.93 
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
2599 
25.94 
Tillverkning av nitar och skruvar
2599 
25.99 
Diverse övrig metallvarutillverkning
2599 
26 
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
26 
26.1 
Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort
261 

Page 8/25  
Top