CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Tillverkning av strumpor
1430 
14.39 
Tillverkning av andra trikåvaror
1430 
15 
Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
15 
15.1 
Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning
151 
15.11 
Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
1511 
15.12 
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
1512 
15.2 
Tillverkning av skodon
152 
15.20 
Tillverkning av skodon
1520 
16 
Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
16 
16.1 
Sågning och hyvling av trä
161 
16.10 
Sågning och hyvling av trä
1610 
16.2 
Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
162 
16.21 
Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
1621 
16.22 
Tillverkning av sammansatta parkettstavar
1622 
16.23 
Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier
1622 
16.24 
Träförpackningstillverkning
1623 
16.29 
Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
1629 
17 
Pappers- och pappersvarutillverkning
17 
17.1 
Massa-, pappers- och papptillverkning
170 
17.11 
Massatillverkning
1701 
17.12 
Pappers- och papptillverkning
1701 
17.2 
Tillverkning av pappers- och pappvaror
170 
17.21 
Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
1702 
17.22 
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
1709 
17.23 
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
1709 
17.24 
Tapettillverkning
1709 
17.29 
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
1709 
18 
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
18 
18.1 
Grafisk produktion
181 
18.11 
Tryckning av dagstidningar
1811 
18.12 
Annan tryckning
1811 
18.13 
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
1812 
18.14 
Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
1812 
18.2 
Reproduktion av inspelningar
182 
18.20 
Reproduktion av inspelningar
1820 
19 
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
19 
19.1 
Tillverkning av stenkolsprodukter
191 
19.10 
Tillverkning av stenkolsprodukter
1910 
19.2 
Petroleumraffinering
192 
19.20 
Petroleumraffinering
1920 

Page 5/25  
Top