CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Rättskipning
8423 
84.24 
Polisverksamhet
8423 
84.25 
Brand- och räddningsverksamhet
8423 
84.3 
Obligatorisk socialförsäkring
843 
84.30 
Obligatorisk socialförsäkring
8430 

UTBILDNING

85 
Utbildning
85 
85.1 
Förskoleutbildning
851 
85.10 
Förskoleutbildning
8510 
85.2 
Grundskoleutbildning
851 
85.20 
Grundskoleutbildning
8510 
85.3 
Gymnasial utbildning
852 
85.31 
Studieförberedande gymnasial utbildning
8521 
85.32 
Gymnasial yrkesutbildning
8522 
85.4 
Eftergymnasial utbildning
853 
85.41 
Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet eller högskola
8530 
85.42 
Universitets- eller högskoleutbildning
8530 
85.5 
Vuxenutbildning och övrig utbildning
854 
85.51 
Sport- och fritidsutbildning
8541 
85.52 
Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning
8542 
85.53 
Trafikskoleverksamhet
8549 
85.59 
Övrig utbildning
8549 
85.6 
Stödverksamhet för utbildningsväsendet
855 
85.60 
Stödverksamhet för utbildningsväsendet
8550 

VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER

86 
Hälso- och sjukvård
86 
86.1 
Sluten sjukvård
861 
86.10 
Sluten sjukvård
8610 
86.2 
Öppen hälso- och sjukvård, tandvård
862 
86.21 
Allmänpraktiserande läkarverksamhet
8620 
86.22 
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
8620 
86.23 
Tandläkarverksamhet
8620 
86.9 
Annan hälso- och sjukvård
869 
86.90 
Annan hälso- och sjukvård
8690 
87 
Vård och omsorg med boende
87 
87.1 
Boende med sjuksköterskevård
871 
87.10 
Boende med sjuksköterskevård
8710 
87.2 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
872 
87.20 
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
8720 
87.3 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
873 

Page 23/25  
Top