CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74 
74.1 
Specialiserad designverksamhet
741 
74.10 
Specialiserad designverksamhet
7410 
74.2 
Fotoverksamhet
742 
74.20 
Fotoverksamhet
7420 
74.3 
Översättning och tolkning
749 
74.30 
Översättning och tolkning
7490 
74.9 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
749 
74.90 
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
7490 
75 
Veterinärverksamhet
75 
75.0 
Veterinärverksamhet
750 
75.00 
Veterinärverksamhet
7500 

UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER

77 
Uthyrning och leasing
77 
77.1 
Uthyrning och leasing av motorfordon
771 
77.11 
Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
7710 
77.12 
Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
7710 
77.2 
Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
772 
77.21 
Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
7721 
77.22 
Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
7722 
77.29 
Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
7729 
77.3 
Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar
773 
77.31 
Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
7730 
77.32 
Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
7730 
77.33 
Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
7730 
77.34 
Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
7730 
77.35 
Uthyrning och leasing av flygplan
7730 
77.39 
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
7730 
77.4 
Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
774 
77.40 
Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
7740 
78 
Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
78 
78.1 
Arbetsförmedling och rekrytering
781 
78.10 
Arbetsförmedling och rekrytering
7810 
78.2 
Personaluthyrning
782 
78.20 
Personaluthyrning
7820 
78.3 
Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
783 
78.30 
Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
7830 
79 
Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
79 
79.1 
Resetjänster
791 
79.11 
Resebyråverksamhet
7911 

Page 21/25  
Top