CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Fondförvaltning
6630 

FASTIGHETSVERKSAMHET

68 
Fastighetsverksamhet
68 
68.1 
Handel med egna fastigheter
681 
68.10 
Handel med egna fastigheter
6810 
68.2 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
681 
68.20 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
6810 
68.3 
Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
682 
68.31 
Fastighetsförmedling
6820 
68.32 
Fastighetsförvaltning på uppdrag
6820 

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK

69 
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
69 
69.1 
Juridisk verksamhet
691 
69.10 
Juridisk verksamhet
6910 
69.2 
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
692 
69.20 
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
6920 
70 
Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
70 
70.1 
Verksamheter som utövas av huvudkontor
701 
70.10 
Verksamheter som utövas av huvudkontor
7010 
70.2 
Konsulttjänster till företag
702 
70.21 
PR och kommunikation
7020 
70.22 
Konsultverksamhet avseende företags organisation
7020 
71 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
71 
71.1 
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
711 
71.11 
Arkitektverksamhet
7110 
71.12 
Teknisk konsultverksamhet o.d.
7110 
71.2 
Teknisk provning och analys
712 
71.20 
Teknisk provning och analys
7120 
72 
Vetenskaplig forskning och utveckling
72 
72.1 
Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
721 
72.11 
Bioteknisk forskning och utveckling
7210 
72.19 
Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
7210 
72.2 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
722 
72.20 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
7220 
73 
Reklam och marknadsundersökning
73 
73.1 
Reklamverksamhet
731 
73.11 
Reklambyråverksamhet o.d.
7310 
73.12 
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
7310 
73.2 
Marknads- och opinionsundersökning
732 
73.20 
Marknads- och opinionsundersökning
7320 

Page 20/25  
Top