CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Anläggning av broar och tunnlar
4210 
42.2 
Allmännyttiga anläggningsarbeten
422 
42.21 
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
4220 
42.22 
Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
4220 
42.9 
Andra anläggningsarbeten
429 
42.91 
Vattenbyggnad
4290 
42.99 
Övriga anläggningsarbeten
4290 
43 
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
43 
43.1 
Rivning av hus samt mark- och grundarbeten
431 
43.11 
Rivning av hus och byggnader
4311 
43.12 
Mark- och grundarbeten
4312 
43.13 
Markundersökning
4312 
43.2 
Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer
432 
43.21 
Elinstallationer
4321 
43.22 
VVS-arbeten
4322 
43.29 
Andra bygginstallationer
4329 
43.3 
Slutbehandling av byggnader
433 
43.31 
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
4330 
43.32 
Byggnadssnickeriarbeten
4330 
43.33 
Golv- och väggbeläggningsarbeten
4330 
43.34 
Måleri- och glasmästeriarbeten
4330 
43.39 
Annan slutbehandling av byggnader
4330 
43.9 
Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
439 
43.91 
Takarbeten
4390 
43.99 
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
4390 

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR

45 
Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
45 
45.1 
Handel med motorfordon utom motorcyklar
451 
45.11 
Handel med personbilar och lätta motorfordon
4510 
45.19 
Handel med andra motorfordon utom motorcyklar
4510 
45.2 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
452 
45.20 
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
4520 
45.3 
Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
453 
45.31 
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
4530 
45.32 
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
4530 
45.4 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
454 
45.40 
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
4540 
46 
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
46 
46.1 
Provisionshandel utom med motorfordon
461 
46.11 
Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
4610 

Page 13/25  
Top