CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Bearbetning av planglas
2310 
23.13 
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
2310 
23.14 
Tillverkning av glasfiber
2310 
23.19 
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
2310 
23.2 
Tillverkning av eldfasta produkter
239 
23.20 
Tillverkning av eldfasta produkter
2391 
23.3 
Tillverkning av byggmaterial av lergods
239 
23.31 
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
2392 
23.32 
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
2392 
23.4 
Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter
239 
23.41 
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
2393 
23.42 
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
2393 
23.43 
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
2393 
23.44 
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
2393 
23.49 
Framställning av andra keramiska produkter
2393 
23.5 
Tillverkning av cement, kalk och gips
239 
23.51 
Tillverkning av cement
2394 
23.52 
Tillverkning av kalk och gips
2394 
23.6 
Tillverkning av varor av betong, cement och gips
239 
23.61 
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
2395 
23.62 
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
2395 
23.63 
Tillverkning av fabriksblandad betong
2395 
23.64 
Tillverkning av murbruk
2395 
23.65 
Tillverkning av fibercementvaror
2395 
23.69 
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
2395 
23.7 
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
239 
23.70 
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
2396 
23.9 
Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
239 
23.91 
Slipmedelstillverkning
2399 
23.99 
Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
2399 
24 
Stål- och metallframställning
24 
24.1 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
241 
24.10 
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
2410 
24.2 
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
241 
24.20 
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
2410 
24.3 
Annan primärbearbetning av stål
241 
24.31 
Tillverkning av kalldragen stålstång
2410 
24.32 
Tillverkning av kallvalsade stålband
2410 
24.33 
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
2410 
24.34 
Tillverkning av kalldragen ståltråd
2410 

Page 7/25  
Top