CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
20 
20.1 
Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
201 
20.11 
Industrigasframställning
2011 
20.12 
Tillverkning av färgämnen
2011 
20.13 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2011 
20.14 
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2011 
20.15 
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2012 
20.16 
Basplastframställning
2013 
20.17 
Tillverkning av syntetiskt basgummi
2013 
20.2 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
202 
20.20 
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
2021 
20.3 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
202 
20.30 
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
2022 
20.4 
Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
202 
20.41 
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
2023 
20.42 
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
2023 
20.5 
Tillverkning av andra kemiska produkter
202 
20.51 
Sprängämnestillverkning
2029 
20.52 
Tillverkning av lim
2029 
20.53 
Tillverkning av eteriska oljor
2029 
20.59 
Tillverkning av andra kemiska produkter
2029 
20.6 
Konstfibertillverkning
203 
20.60 
Konstfibertillverkning
2030 
21 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
21 
21.1 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
210 
21.10 
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
2100 
21.2 
Tillverkning av läkemedel
210 
21.20 
Tillverkning av läkemedel
2100 
22 
Tillverkning av gummi- och plastvaror
22 
22.1 
Tillverkning av gummivaror
221 
22.11 
Tillverkning av däck och slangar; regummering
2211 
22.19 
Annan gummivarutillverkning
2219 
22.2 
Plastvarutillverkning
222 
22.21 
Tillverkning av plasthalvfabrikat
2220 
22.22 
Plastförpackningstillverkning
2220 
22.23 
Byggplastvarutillverkning
2220 
22.29 
Annan plastvarutillverkning
2220 
23 
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
23 
23.1 
Glas- och glasvarutillverkning
231 
23.11 
Framställning av planglas
2310 

Page 6/25  
Top