CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
9420 
94.9 
Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer
949 
94.91 
Verksamhet i religiösa samfund
9491 
94.92 
Verksamhet i politiska organisationer
9492 
94.99 
Verksamhet i andra intresseorganisationer
9499 
95 
Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
95 
95.1 
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning
951 
95.11 
Reparation av datorer och kringutrustning
9511 
95.12 
Reparation av kommunikationsutrustning
9512 
95.2 
Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
952 
95.21 
Reparation av hemelektronik
9521 
95.22 
Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
9522 
95.23 
Lagning av skodon och lädervaror
9523 
95.24 
Reparation av möbler och heminredning
9524 
95.25 
Reparation av ur och guldsmedsvaror
9529 
95.29 
Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
9529 
96 
Andra konsumenttjänster
96 
96.0 
Andra konsumenttjänster
960 
96.01 
Tvätteriverksamhet
9601 
96.02 
Hår- och skönhetsvård
9602 
96.03 
Begravningsverksamhet
9603 
96.04 
Kroppsvård
9609 
96.09 
Diverse övriga konsumenttjänster
9609 

FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK

97 
Förvärvsarbete i hushåll
97 
97.0 
Förvärvsarbete i hushåll
970 
97.00 
Förvärvsarbete i hushåll
9700 
98 
Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
98 
98.1 
Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
981 
98.10 
Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
9810 
98.2 
Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
982 
98.20 
Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
9820 

VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

99 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99 
99.0 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
990 
99.00 
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
9900 

Page 25/25  
Top