CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
87.30 
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
8730 
87.9 
Annan vård och omsorg med boende
879 
87.90 
Annan vård och omsorg med boende
8790 
88 
Öppna sociala insatser
88 
88.1 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
881 
88.10 
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
8810 
88.9 
Andra öppna sociala insatser
889 
88.91 
Dagbarnvård
8890 
88.99 
Övriga öppna sociala insatser
8890 

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

90 
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
90 
90.0 
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
900 
90.01 
Artistisk verksamhet
9000 
90.02 
Stödtjänster till artistisk verksamhet
9000 
90.03 
Litterärt och konstnärligt skapande
9000 
90.04 
Drift av teatrar, konserthus o.d.
9000 
91 
Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
91 
91.0 
Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
910 
91.01 
Biblioteks- och arkivverksamhet
9101 
91.02 
Museiverksamhet
9102 
91.03 
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
9102 
91.04 
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
9103 
92 
Spel- och vadhållningsverksamhet
92 
92.0 
Spel- och vadhållningsverksamhet
920 
92.00 
Spel- och vadhållningsverksamhet
9200 
93 
Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
93 
93.1 
Sportverksamhet
931 
93.11 
Drift av sportanläggningar
9311 
93.12 
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
9312 
93.13 
Drift av gymanläggningar
9311 
93.19 
Annan sportverksamhet
9319 
93.2 
Fritids- och nöjesverksamhet
932 
93.21 
Nöjes- och temaparksverksamhet
9321 
93.29 
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
9329 

ANNAN SERVICEVERKSAMHET

94 
Intressebevakning; religiös verksamhet
94 
94.1 
Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
941 
94.11 
Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
9411 
94.12 
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
9412 
94.2 
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
942 

Page 24/25  
Top