CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Researrangemang
7912 
79.9 
Turist- och bokningsservice
799 
79.90 
Turist- och bokningsservice
7990 
80 
Säkerhets- och bevakningsverksamhet
80 
80.1 
Säkerhetsverksamhet
801 
80.10 
Säkerhetsverksamhet
8010 
80.2 
Säkerhetssystemtjänster
802 
80.20 
Säkerhetssystemtjänster
8020 
80.3 
Spanings- och detektivverksamhet
803 
80.30 
Spanings- och detektivverksamhet
8030 
81 
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
81 
81.1 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
811 
81.10 
Fastighetsrelaterade stödtjänster
8110 
81.2 
Rengöring och lokalvård
812 
81.21 
Lokalvård
8121 
81.22 
Rengöring och sotning av byggnader
8129 
81.29 
Annan rengöring
8129 
81.3 
Skötsel och underhåll av grönytor
813 
81.30 
Skötsel och underhåll av grönytor
8130 
82 
Kontorstjänster och andra företagstjänster
82 
82.1 
Kontorstjänster
821 
82.11 
Kombinerade kontorstjänster
8211 
82.19 
Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
8219 
82.2 
Callcenterverksamhet
822 
82.20 
Callcenterverksamhet
8220 
82.3 
Arrangemang av kongresser och mässor
823 
82.30 
Arrangemang av kongresser och mässor
8230 
82.9 
Övriga företagstjänster
829 
82.91 
Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
8291 
82.92 
Förpackningsverksamhet
8292 
82.99 
Övriga företagstjänster
8299 

OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING

84 
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
84 
84.1 
Offentlig förvaltning
841 
84.11 
Övergripande offentlig förvaltning
8411 
84.12 
Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
8412 
84.13 
Administration av näringslivsprogram
8413 
84.2 
Offentliga tjänster
842 
84.21 
Utrikesförvaltning
8421 
84.22 
Totalförsvar
8422 

Page 22/25  
Top