CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Datordrifttjänster
6202 
62.09 
Andra IT- och datatjänster
6209 
63 
Informationstjänster
63 
63.1 
Databehandling, hosting o.d.; webbportaler
631 
63.11 
Databehandling, hosting o.d.
6311 
63.12 
Webbportaler
6312 
63.9 
Andra informationstjänster
639 
63.91 
Nyhetsservice
6391 
63.99 
Övriga informationstjänster
6399 

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

64 
Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
64 
64.1 
Monetär finansförmedling
641 
64.11 
Centralbanksverksamhet
6411 
64.19 
Annan monetär finansförmedling
6419 
64.2 
Holdingverksamhet
642 
64.20 
Holdingverksamhet
6420 
64.3 
Fonder och liknande finansiella enheter
643 
64.30 
Fonder och liknande finansiella enheter
6430 
64.9 
Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
649 
64.91 
Finansiell leasing
6491 
64.92 
Annan kreditgivning
6492 
64.99 
Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
6499 
65 
Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
65 
65.1 
Försäkring
651 
65.11 
Livförsäkring
6511 
65.12 
Skadeförsäkring
6512 
65.2 
Återförsäkring
652 
65.20 
Återförsäkring
6520 
65.3 
Pensionsfondsverksamhet
653 
65.30 
Pensionsfondsverksamhet
6530 
66 
Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring
66 
66.1 
Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
661 
66.11 
Administrativa tjänster till finansiella marknader
6611 
66.12 
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
6612 
66.19 
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
6619 
66.2 
Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
662 
66.21 
Risk- och skadebedömning
6621 
66.22 
Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
6622 
66.29 
Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
6629 
66.3 
Fondförvaltning
663 

Page 19/25  
Top