CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror
4761 
47.63 
Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
4762 
47.64 
Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar
4763 
47.65 
Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
4764 
47.7 
Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror
477 
47.71 
Specialiserad butikshandel med kläder
4771 
47.72 
Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror
4771 
47.73 
Apotekshandel
4772 
47.74 
Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
4772 
47.75 
Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
4772 
47.76 
Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel samt små sällskapsdjur
4773 
47.77 
Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
4773 
47.78 
Annan specialiserad butikshandel med nya varor
4773 
47.79 
Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
4774 
47.8 
Torg- och marknadshandel
478 
47.81 
Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
4781 
47.82 
Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
4782 
47.89 
Torg- och marknadshandel med övriga varor
4789 
47.9 
Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
479 
47.91 
Postorderhandel och detaljhandel på Internet
4791 
47.99 
Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
4799 

TRANSPORT OCH MAGASINERING

49 
Landtransport; transport i rörsystem
49 
49.1 
Järnvägstransport, passagerartrafik
491 
49.10 
Järnvägstransport, passagerartrafik
4911 
49.2 
Järnvägstransport, godstrafik
491 
49.20 
Järnvägstransport, godstrafik
4912 
49.3 
Annan landtransport, passagerartrafik
492 
49.31 
Kollektivtrafik
4921 
49.32 
Taxitrafik
4922 
49.39 
Annan landtransport av passagerare
4922 
49.4 
Vägtransport, godstrafik och flyttjänster
492 
49.41 
Vägtransport, godstrafik
4923 
49.42 
Flyttjänster
4923 
49.5 
Transporter i rörsystem
493 
49.50 
Transporter i rörsystem
4930 
50 
Sjötransport
50 
50.1 
Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
501 
50.10 
Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
5011 
50.2 
Havs- och kustsjöfart, godstrafik
501 

Page 16/25  
Top