CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Europeiske Unionens standard for næringsgruppering, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Tillverkning av motorcyklar
3091 
30.92 
Tillverkning av cyklar och invalidfordon
3092 
30.99 
Övrig transportmedelstillverkning
3099 
31 
Tillverkning av möbler
31 
31.0 
Tillverkning av möbler
310 
31.01 
Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
3100 
31.02 
Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
3100 
31.03 
Tillverkning av madrasser
3100 
31.09 
Tillverkning av andra möbler
3100 
32 
Annan tillverkning
32 
32.1 
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
321 
32.11 
Prägling av mynt
3211 
32.12 
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
3211 
32.13 
Tillverkning av bijouterier o.d.
3212 
32.2 
Tillverkning av musikinstrument
322 
32.20 
Tillverkning av musikinstrument
3220 
32.3 
Tillverkning av sportartiklar
323 
32.30 
Tillverkning av sportartiklar
3230 
32.4 
Tillverkning av spel och leksaker
324 
32.40 
Tillverkning av spel och leksaker
3240 
32.5 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
325 
32.50 
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
3250 
32.9 
Övrig tillverkning
329 
32.91 
Tillverkning av borstbinderiarbeten
3290 
32.99 
Diverse övrig tillverkning
3290 
33 
Reparation och installation av maskiner och apparater
33 
33.1 
Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
331 
33.11 
Reparation av metallvaror
3311 
33.12 
Reparation av maskiner
3312 
33.13 
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
3313 
33.14 
Reparation av elapparatur
3314 
33.15 
Reparation och underhåll av fartyg och båtar
3315 
33.16 
Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
3315 
33.17 
Reparation och underhåll av andra transportmedel
3315 
33.19 
Reparation av annan utrustning
3319 
33.2 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
332 
33.20 
Installation av industrimaskiner och -utrustning
3320 

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

35 
Försörjning av el, gas, värme och kyla
35 
35.1 
Generering, överföring och distribution av elkraft
351 

Page 11/25  
Top