CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
108 
10.9 
Výroba a príprava krmív pre zvieratá
1080 
10.91 
Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
10.92 
Code: 10.92 
Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
11 
11 
Výroba nápojov
110 
11.0 
Výroba nápojov
1101 
11.01 
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
1102 
11.02 
Výroba hroznového vína
11.03 
Code: 11.03 
Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
11.04 
Code: 11.04 
Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
1103 
11.05 
Výroba piva
11.06 
Code: 11.06 
Výroba sladu
1104 
11.07 
Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
12 
12 
Výroba tabakových výrobkov
120 
12.0 
Výroba tabakových výrobkov
1200 
12.00 
Výroba tabakových výrobkov
13 
13 
Výroba textilu
131 
13.1 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
13.2 
Code: 13.2 
Tkanie textilu
13.3 
Code: 13.3 
Konečná úprava textilu
1311 
13.10 
Príprava a spriadanie textilných vlákien
1312 
13.20 
Tkanie textilu
1313 
13.30 
Konečná úprava textilu
139 
13.9 
Výroba ostatného textilu
1391 
13.91 
Výroba pleteného a háčkovaného textilu
1392 
13.92 
Výroba textilných výrobkov okrem odevov
1393 
13.93 
Výroba kobercov a rohoží
1394 
13.94 
Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
1399 
13.95 
Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
13.96 
Code: 13.96 
Výroba ostatného technického a pracovného textilu
13.99 
Code: 13.99 
Výroba ostatného textilu i. n.
14 
14 
Výroba odevov
141 
14.1 
Výroba odevov okrem kožušinových odevov
1410 
14.11 
Výroba kožených odevov
14.12 
Code: 14.12 
Výroba pracovných odevov
14.13 
Code: 14.13 
Výroba ostatného vrchného ošatenia
14.14 
Code: 14.14 
Výroba spodnej bielizne
14.19 
Code: 14.19 
Výroba ostatných odevov a doplnkov
142 
14.2 
Výroba kožušinových výrobkov
1420 
14.20 
Výroba kožušinových výrobkov
143 
14.3 
Výroba pletených a háčkovaných odevov

Page 4/25  
Top