CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Výstavba mostov a tunelov
422 
42.2 
Výstavba verejných sietí
4220 
42.21 
Výstavba rozvodov (pre plyn a kvapaliny)
42.22 
Code: 42.22 
Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
429 
42.9 
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
4290 
42.91 
Výstavba vodných diel
42.99 
Code: 42.99 
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43 
43 
Špecializované stavebné práce
431 
43.1 
Demolačné a zemné práce
4311 
43.11 
Demolácia
4312 
43.12 
Zemné práce
43.13 
Code: 43.13 
Prieskumné vrty a vrtné práce
432 
43.2 
Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce
4321 
43.21 
Elektrická inštalácia
4322 
43.22 
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
4329 
43.29 
Ostatná stavebná inštalácia
433 
43.3 
Kompletizačné a dokončovacie práce
4330 
43.31 
Omietkárske práce
43.32 
Code: 43.32 
Stolárske práce
43.33 
Code: 43.33 
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
43.34 
Code: 43.34 
Maľovanie a zasklievanie
43.39 
Code: 43.39 
Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
439 
43.9 
Ostatné špecializované stavebné práce
4390 
43.91 
Pokrývačské práce
43.99 
Code: 43.99 
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.


VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
45 
45 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
451 
45.1 
Predaj motorových vozidiel
4510 
45.11 
Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
45.19 
Code: 45.19 
Predaj ostatných motorových vozidiel
452 
45.2 
Oprava a údržba motorových vozidiel
4520 
45.20 
Oprava a údržba motorových vozidiel
453 
45.3 
Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
4530 
45.31 
Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
45.32 
Code: 45.32 
Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
454 
45.4 
Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
4540 
45.40 
Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
46 
46 
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
461 
46.1 
Sprostredkovanie veľkoobchodu
4610 
46.11 
Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi

Page 13/25  
Top