CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
01 
01 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
011 
01.1 
Pestovanie netrvácnych plodín
0111 
01.11 
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
0112 
01.12 
Pestovanie ryže
0113 
01.13 
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľúzovej zeleniny
0114 
01.14 
Pestovanie cukrovej trstiny
0115 
01.15 
Pestovanie tabaku
0116 
01.16 
Pestovanie plodín na vlákno
0119 
01.19 
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
012 
01.2 
Pestovanie trvácnych plodín
0121 
01.21 
Pestovanie hrozna
0122 
01.22 
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
0123 
01.23 
Pestovanie citrusových plodov
0124 
01.24 
Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
0125 
01.25 
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
0126 
01.26 
Pestovanie olejnatého ovocia
0127 
01.27 
Pestovanie nápojových plodín
0128 
01.28 
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
0129 
01.29 
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
013 
01.3 
Rozmnožovanie rastlín
0130 
01.30 
Rozmnožovanie rastlín
014 
01.4 
Chov zvierat
0141 
01.41 
Chov dojníc
01.42 
Code: 01.42 
Chov ostatného dobytka a byvolov
0142 
01.43 
Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
0143 
01.44 
Chov tiav a ťavovitých zvierat
0144 
01.45 
Chov oviec a kôz
0145 
01.46 
Chov ošípaných
0146 
01.47 
Chov hydiny
0149 
01.49 
Chov iných zvierat
015 
01.5 
Zmiešané hospodárstvo
0150 
01.50 
Zmiešané hospodárstvo
016 
01.6 
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody
0161 
01.61 
Služby súvisiace s pestovaním plodín
0162 
01.62 
Služby súvisiace s chovom zvierat
0163 
01.63 
Služby súvisiace so zberom úrody
0164 
01.64 
Spracovanie semien na sadenie
017 
01.7 
Lov, odchyt a súvisiace služby
0170 
01.70 
Lov, odchyt a súvisiace služby

Page 1/25  
Top