CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
2610 
26.11 
Výroba elektronických komponentov
26.12 
Code: 26.12 
Výroba montovaných elektronických dosiek
262 
26.2 
Výroba počítačov a periférnych zariadení
2620 
26.20 
Výroba počítačov a periférnych zariadení
263 
26.3 
Výroba komunikačných zariadení
2630 
26.30 
Výroba komunikačných zariadení
264 
26.4 
Výroba spotrebnej elektroniky
2640 
26.40 
Výroba spotrebnej elektroniky
265 
26.5 
Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie; hodín a hodiniek
2651 
26.51 
Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie
2652 
26.52 
Výroba hodín a hodiniek
266 
26.6 
Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
2660 
26.60 
Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
267 
26.7 
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
2670 
26.70 
Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
268 
26.8 
Výroba magnetických a optických médií
2680 
26.80 
Výroba magnetických a optických médií
27 
27 
Výroba elektrických zariadení
271 
27.1 
Výroba elektrických motorov, generátorov, transformátorov a elektrických distribučných a kontrolných zariadení
2710 
27.11 
Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
27.12 
Code: 27.12 
Výroba elektrických distribučných a kontrolných zariadení
272 
27.2 
Výroba batérií a akumulátorov
2720 
27.20 
Výroba batérií a akumulátorov
273 
27.3 
Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení
2731 
27.31 
Výroba optických káblov
2732 
27.32 
Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
2733 
27.33 
Výroba elektroinštalačných zariadení
274 
27.4 
Výroba elektrických svietidiel
2740 
27.40 
Výroba elektrických svietidiel
275 
27.5 
Výroba zariadení pre domácnosti
2750 
27.51 
Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
27.52 
Code: 27.52 
Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
279 
27.9 
Výroba ostatných elektrických zariadení
2790 
27.90 
Výroba ostatných elektrických zariadení
28 
28 
Výroba strojov a zariadení i. n.
281 
28.1 
Výroba strojov na všeobecné účely
28.2 
Code: 28.2 
Výroba ostatných strojov na všeobecné účely
2811 
28.11 
Výroba motorov a turbín, okrem motorov pre lietadlá, autá a bicykle
2812 
28.12 
Výroba zariadení na kvapalný pohon
2813 
28.13 
Výroba iných čerpadiel a kompresorov

Page 9/25  
Top