CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
242 
24.4 
Výroba drahých a ostatných neželezných kovov
2420 
24.41 
Výroba drahých kovov
24.42 
Code: 24.42 
Výroba hliníka
24.43 
Code: 24.43 
Výroba olova, zinku a cínu
24.44 
Code: 24.44 
Výroba medi
24.45 
Code: 24.45 
Výroba ostatných neželezných kovov
24.46 
Code: 24.46 
Výroba jadrového paliva
243 
24.5 
Odlievanie kovov
2431 
24.51 
Odlievanie železa
24.52 
Code: 24.52 
Odlievanie ocele
2432 
24.53 
Odlievanie ľahkých kovov
24.54 
Code: 24.54 
Odlievanie ostatných neželezných kovov
25 
25 
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
251 
25.1 
Výroba kovových konštrukcií
25.2 
Code: 25.2 
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
25.3 
Code: 25.3 
Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
2511 
25.11 
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
25.12 
Code: 25.12 
Výroba kovových dverí a okien
2512 
25.21 
Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
25.29 
Code: 25.29 
Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
2513 
25.30 
Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
252 
25.4 
Výroba zbraní a munície
2520 
25.40 
Výroba zbraní a munície
259 
25.5 
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
25.6 
Code: 25.6 
Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
25.7 
Code: 25.7 
Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru
25.9 
Code: 25.9 
Výroba ostatných kovových výrobkov
2591 
25.50 
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
2592 
25.61 
Opracovanie a povrchová úprava kovov
25.62 
Code: 25.62 
Obrábanie
2593 
25.71 
Výroba nožiarskych výrobkov
25.72 
Code: 25.72 
Výroba zámkov a pántov
25.73 
Code: 25.73 
Výroba náradia
2599 
25.91 
Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
25.92 
Code: 25.92 
Výroba obalov z ľahkých kovov
25.93 
Code: 25.93 
Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
25.94 
Code: 25.94 
Výroba upínadiel, strojných skrutiek
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
26 
26 
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
261 
26.1 
Výroba elektronických komponentov a dosiek

Page 8/25  
Top