CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
2310 
23.12 
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
23.13 
Code: 23.13 
Výroba dutého skla
23.14 
Code: 23.14 
Výroba sklenených vlákien
23.19 
Code: 23.19 
Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
239 
23.2 
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
23.3 
Code: 23.3 
Výroba stavebného materiálu z hliny
23.4 
Code: 23.4 
Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
23.5 
Code: 23.5 
Výroba cementu, vápna a sadry
23.6 
Code: 23.6 
Výroba betónových výrobkov, cementu a sadry
23.7 
Code: 23.7 
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
23.9 
Code: 23.9 
Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i.n,
2391 
23.20 
Výroba žiaruvzdorných výrobkov
2392 
23.31 
Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
23.32 
Code: 23.32 
Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
2393 
23.41 
Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
23.42 
Code: 23.42 
Výroba keramického sanitárneho vybavenia
23.43 
Code: 23.43 
Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
23.44 
Code: 23.44 
Výroba ostatných technických keramických výrobkov
23.49 
Code: 23.49 
Výroba ostatných keramických výrobkov
2394 
23.51 
Výroba cementu
23.52 
Code: 23.52 
Výroba vápna a sadry
2395 
23.61 
Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
23.62 
Code: 23.62 
Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
23.63 
Code: 23.63 
Výroba transportného betónu
23.64 
Code: 23.64 
Výroba malty
23.65 
Code: 23.65 
Výroba cementových vlákien
23.69 
Code: 23.69 
Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
2396 
23.70 
Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
2399 
23.91 
Výroba brúsnych výrobkov
23.99 
Code: 23.99 
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.
24 
24 
Výroba a spracovanie kovov
241 
24.1 
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
24.2 
Code: 24.2 
Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
24.3 
Code: 24.3 
Výroba ostatných výrobkov prvotného spracovania ocele
2410 
24.10 
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
24.20 
Code: 24.20 
Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
24.31 
Code: 24.31 
Ťahanie tyčí za studena
24.32 
Code: 24.32 
Valcovanie pásov za studena
24.33 
Code: 24.33 
Tvarovanie alebo skladanie za studena
24.34 
Code: 24.34 
Ťahanie drôtov za studena

Page 7/25  
Top