CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
1430 
14.31 
Výroba pletených a háčkovaných pančúch
14.39 
Code: 14.39 
Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
15 
15 
Výroba kože a kožených výrobkov
151 
15.1 
Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov, kabeliek, sediel a popruhov; úprava a farbenie kože
1511 
15.11 
Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
1512 
15.12 
Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov
152 
15.2 
Výroba obuvi
1520 
15.20 
Výroba obuvi
16 
16 
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
161 
16.1 
Pilovanie a hobľovanie dreva
1610 
16.10 
Pilovanie a hobľovanie dreva
162 
16.2 
Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a hobľovanie materiálu
1621 
16.21 
Výroba dosiek a drevených panelov
1622 
16.22 
Výroba podlahových parkiet
16.23 
Code: 16.23 
Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
1623 
16.24 
Výroba drevených kontajnerov
1629 
16.29 
Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu
17 
17 
Výroba papiera a papierových výrobkov
170 
17.1 
Výroba celulózy, papiera a lepenky
17.2 
Code: 17.2 
Výroba výrobkov z papiera a lepenky
1701 
17.11 
Výroba celulózy
17.12 
Code: 17.12 
Výroba papiera a lepenky
1702 
17.21 
Výroba vlnitého papiera a lepenky a krabíc z papiera a lepenky
1709 
17.22 
Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné výrobky
17.23 
Code: 17.23 
Výroba papiernických potrieb
17.24 
Code: 17.24 
Výroba tapiet
17.29 
Code: 17.29 
Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
18 
18 
Tlač a reprodukcia záznamových médií
181 
18.1 
Tlač a služby súvisiace s tlačou
1811 
18.11 
Tlač novín
18.12 
Code: 18.12 
Iná tlač
1812 
18.13 
Služby pre tlač a média
18.14 
Code: 18.14 
Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
182 
18.2 
Reprodukcia záznamových médií
1820 
18.20 
Reprodukcia záznamových médií
19 
19 
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
191 
19.1 
Výroba produktov koksárenských pecí
1910 
19.10 
Výroba produktov koksárenských pecí
192 
19.2 
Výroba rafinovaných ropných produktov
1920 
19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktov

Page 5/25  
Top