CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
8730 
87.30 
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
879 
87.9 
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
8790 
87.90 
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
88 
88 
Sociálna práca bez ubytovania
881 
88.1 
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
8810 
88.10 
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
889 
88.9 
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
8890 
88.91 
Denná starostlivosť o deti
88.99 
Code: 88.99 
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.


UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
90 
90 
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
900 
90.0 
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
9000 
90.01 
Scénické umenie
90.02 
Code: 90.02 
Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
90.03 
Code: 90.03 
Umelecká tvorba
90.04 
Code: 90.04 
Prevádzka kultúrnych zariadení
91 
91 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
910 
91.0 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
9101 
91.01 
Činnosti knižníc a archívov
9102 
91.02 
Činnosti múzeí
91.03 
Code: 91.03 
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
9103 
91.04 
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92 
92 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
920 
92.0 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
9200 
92.00 
Činnosti herní a stávkových kancelárií
93 
93 
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
931 
93.1 
Športové činnosti
9311 
93.11 
Prevádzka športových zariadení
93.13 
Code: 93.13 
Fitnes centrá
9312 
93.12 
Činnosti športových klubov
9319 
93.19 
Ostatné športové činnosti
932 
93.2 
Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
9321 
93.21 
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
9329 
93.29 
Ostatné zábavné a činnosti a voľnočasové aktivity


OSTATNÉ ČINNOSTI
94 
94 
Činnosti členských organizácií
941 
94.1 
Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
9411 
94.11 
Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských a profesijných členských organizácií
9412 
94.12 
Činnosti profesijných členských organizácií
942 
94.2 
Činnosti odborových organizácií

Page 24/25  
Top