CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
6202 
62.03 
Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
6209 
62.09 
Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
63 
63 
Informačné služby
631 
63.1 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby; webový portál
6311 
63.11 
Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
6312 
63.12 
Služby webového portálu
639 
63.9 
Ostatné informačné služby
6391 
63.91 
Činnosti spravodajských agentúr
6399 
63.99 
Ostatné informačné služby i. n.


FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
64 
64 
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
641 
64.1 
Peňažné sprostredkovanie
6411 
64.11 
Činnosti centrálnej banky
6419 
64.19 
Ostatné peňažné sprostredkovanie
642 
64.2 
Činnosti holdingových spoločností
6420 
64.20 
Činnosti holdingových spoločností
643 
64.3 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
6430 
64.30 
Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
649 
64.9 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
6491 
64.91 
Finančný lízing
6492 
64.92 
Ostatné poskytovanie úverov
6499 
64.99 
Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.
65 
65 
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
651 
65.1 
Poistenie
6511 
65.11 
Životné poistenie
6512 
65.12 
Neživotné poistenie
652 
65.2 
Zaistenie
6520 
65.20 
Zaistenie
653 
65.3 
Dôchodkové zabezpečenie
6530 
65.30 
Dôchodkové zabezpečenie
66 
66 
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
661 
66.1 
Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
6611 
66.11 
Správa finančných trhov
6612 
66.12 
Sprostredkovanie obchodu s tovarom a s cennými papiermi
6619 
66.19 
Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
662 
66.2 
Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení
6621 
66.21 
Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
6622 
66.22 
Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
6629 
66.29 
Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom zabezpečení
663 
66.3 
Činnosti investičných manažérov

Page 19/25  
Top